Mýty a fakta

Na internetu bohužel koluje řada lží a pomluv vůči mé osobě a proto jsem se rozhodl vytvořit tuto rubriku, kde se pokusím na všechny odpovědět a vysvětlit, jak to je ve skutečnosti.

 

Jaká je pravda o biopalivech?

Ještě za mého působení jako ministra zemědělství se dotace na biopaliva snížila!

Více zde - https://www.youtube.com/watch?v=Y8tVlKRWANc

 

Jsem opravdu zodpovědný za kůrovcovou kalamitu, jak tvrdí Andrej Babiš?

V žádném případě!

Více zde - https://www.youtube.com/watch?v=kWyINvR-dnY

 

Co jsem prosadil jako ministr zemědělství?

Nebylo toho vůbec málo! 

Více zde - https://www.youtube.com/watch?v=T-cVKbuyPls

 

Prosazuji chemické trávení hrabošů, které ohrožuje naši přírodu?

Rozhodně ne! Bohužel i přes maximální snahu zemědělců se i díky mírné zimě hraboši šíří dál. Expandují z Moravy do Čech. Jsou také hlášeny první případy onemocnění lidí hantaviry, které jsou přenášeny právě hraboši! Navíc škody způsobené jejich činností mohou být v letošním roce násobně větší než loni, kdy se odhadují na více než 1,5 mld. Kč! Situace je opravdu vážná a ani dohoda o možné aplikaci stutoxu na povrch půdy nemusí pomoci. Zároveň je tato metoda hubení stále kritizována částí odborné veřejnosti z řad ekologů. Existuje zde však možnost širokého využití aplikace RATRONU GW stojem Wumaki C9 do uměle vytvořených nor. Výhodou této formy aplikace je, že návnada s účinnou látkou je uložena pod zem. Výrazně se tak snižuje riziko, že s látkou přijdou do kontaktu jiné živočišné druhy. Dnes tato technologie existuje a zasloužila by si plošné využití v ČR včetně jednoduššího povolení. KDU-ČSL proto žádá ministra zemědělství, aby státní úřady prověřily a umožnily efektivní metody likvidace, kterou jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Podobně jako tomu je v Německu. Jak vypadá využití této metody v praxi se můžete podívat zde - http://bit.ly/2taHdL8

 

Nutí nás EU jíst zkažené maso a nekvalitní potraviny, což jsem já jako ministr zemědělství podporoval?

V žádném případě! Naopak EU má nastavena nejpřísnější hygienická a potravinářská pravidla na světě!

Více zde - http://bit.ly/37Cfqlv

Navíc jsme za mého ministrování zavedli lepší označování potravin - https://www.youtube.com/watch?v=Sgbn7CmxovM

 

Dělám koncerty pouze pro cizince?

Ne! Dlouhodobě koncertujeme s kapelou Porta Benefica po celé České republice. Pořádali jsme takto již desítky koncertů pro charitativní účely. Koncert na podporu křesťanů v Iráků byla výjimečnou akcí. Více o tom, proč jsme tento koncert uspořádali zde https://youtu.be/s0wnJmo9Ybo

 

Jak je to s dotacemi pro malé a velké zemědělce? Skutečně jsem stranil pouze těm velkým?

Kdeže! Statistiky hovoří jasně.

Více zde - http://bit.ly/2RBzajT a zde http://bit.ly/2vrPESR

 

Někteří poukazují na podnikání mých bratrů v zemědělství nebo na to, že jsem přepsal  farmu na manželku.

Přepsal jsem ji, protože když jsem v roce 2014 vstoupil do vlády, musel jsem okamžitě přestat soukromě hospodařit. Pokud jde o bratry, lidé si to dost pletou. Mám dva bratry a oba pracují v zemědělství. Jeden je soukromý zemědělec a má kolem 200 hektarů, což je středně velká farma, zdědil ji po rodičích a postupně ji dál buduje, druhý bratr je ředitel jednoho zemědělského podniku. Kdokoliv se může z veřejných zdrojů podívat, jaké subjekty dostávaly dotace od doby, co existuje Státní zemědělský intervenční fond. Ať v době, kdy jsem ještě nebyl ministr zemědělství, nebo poté, co jsem se jím stal, a dnes, kdy již nejsem. Určitě nedošlo k žádnému navýšení těchto dotací poté, co jsem se stal ministrem zemědělství. Jestli mi někdo tvrdí, že jsem někomu něco přihrál, tak já říkám, prosím, podejte trestní oznámení. Anebo občas já přemýšlím, jestli nemám podat trestní oznámení za pomluvu. Jednu dobu se psalo o podpoře pro firmu, kde je můj bratr ředitel, ale vše bylo zcela v pořádku, přihlásil se společně s dalšími do programu příkladů dobré praxe, kdy se farmy zavázaly, že změní způsob hospodaření a budou své výsledky prezentovat ostatním kolegům z jiných farem.

 

Co jsem jako ministr udělal v boji se suchem?

Snížil jsem o polovinu paušální platbu na plochu pro zemědělce a tyto peníze zacílil na podporu tzv. citlivých komodit, tedy pro ty zemědělce, kteří pěstují ovoce, zeleninu, bílkovinné plodiny, brambory, cukrovku, chmel a chovají skot. S těmito plodinami je spojena pestřejší krajina, lepší péče o půdu a její schopnost zadržet vodu.

 

Významně jsem také podpořil pozemkové úpravy (remízky, biokoridory, meze, rybníky, mokřady, retenční nádrže atd.), které vracejí katastrům obcí a měst pestrou krajinu. Bohužel po mém odchodu tato aktivita klesla cca o 40%.

 

Začali jsme systematickou spolupráci s odborným týmem Intersucha, kteří se této problematice dlouhodobě věnují v rámci pracoviště CzechGlobe i na Agronomické fakultě MENDELU.

 

Se současným ministrem Richardem Brabcem (ANO) jsme v roce 2014, kdy ještě žádné sucho nebylo, založili pracovní skupinu odborníků, která do dnešní doby funguje a připravuje konkrétní změny jak upravit zákony, jak postupovat v krajině atd.

 

Významně jsem nastartoval podporu investic do efektivních závlahových systému, zavedli jsme podporu biopasů a meziplodin, suché poldry se začaly připravovat i jako retenční nádrže atd.

 

Meliorace jsme měli v plánu řešit a v roce 2017 jsme chystali ve spolupráci s lidmi z týmu Intersucha dvouletý projekt, který by zmapoval meliorační soustavy a dokázal by popsat, které jsou naprosto zbytečné a zhoršují sucho a ty zaslepit, pak ty, které mají smysl, pokud budou řiditelné a pak ty které by bylo navíc možné využít k závlaze. Bohužel po mém odchodu toto celé dal můj nástupce do šuplíku. Rok před tím jsme něco podobného udělali u závlahových systémů a toto mělo navazovat.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL