Média

Marian Jurečka se bije za úrodnou půdu

Marian Jurečka, bývalý ministr zemědělství, ostře kritizuje záměr vyjmout pozemky s kvalitní zemědělskou půdou u Hněvotína z územního plánu a přeměnit je na půdu pro průmyslové využití.

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL v Událostech, komentářích

Do pořadu Události, komentáře přišli debatovat všichni tři kandidáti na uvolněný post předsedy, a to Jan Bartošek, Marian Jurečka a Marek Výborný.

Marian Jurečka hostem ČT24 k tématu závadného masa z Polska

Marian Jurečka k tématu kvality a kontroly dovážených potravin do České republiky

Marian Jurečka k tématu novely stavebního zákona

Podle Mariana Jurečky je novela v rozporu se správním právem

Diskuse k tématu klimatické změny

Marian Jurečka a geolog Václav Cílek byli hosté akademie soběstačnosti

Jurečkův návrh pomůže řešit kůrovcovou kalamitu

Návrh bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky na snížení DPH na dřevní paliva

Lidovci chtějí posílit státní fond dopravní infrastruktury

Marian Jurečka k tématu rozvoji dopravní infrastruktury

Lidovci proti další vlně EET

KDU-ČSL v čele s Marianem Jurečkou odmítají další vlnu EET

Marian Jurečka v Událostech, komentářích k závadnému hovězímu masu z Polska

Marian Jurečka v ČT24 k tomuto závažnému tématu

Marian Jurečka k tématu závadného Polského masa v České republice

Marian Jurečka komentoval jednání Ministerstva zemědělství v případu výskytu problematického masa z Polska v České republice

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL