Klíčová je prevence, vyplynulo z on-line setkání „Když se stane domov i sociální sítě nebezpečím pro děti a bezbranné“ uspořádaného lidovci


27.04.2021

Tisková zpráva

Tresty za domácí násilí, stalking, znásilnění, dětskou pornografii na sítích a obchodování s dětmi jsou stále velmi nízké. Proto proběhl webinář na téma: „Když se stane domov i sociální sítě nebezpečím pro děti a bezbranné“, který uspořádala poslankyně Pavla Golasowská a 1. místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Panelisty byli jak politici, tak zástupci doprovodných organizací, ministerstva spravedlnosti a legislativci. Vystoupili výše zmíněné pořadatelky, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, Kateřina Lišková z Linky Bezpečí a Martina Lenczowská z poradny pro domácí násilí Elpis, katolický kněz, ale také režisér dokumentu vysílaného Českou televizí Z lásky nenávist pan Romuald Štěpán Rob, dále paní doktorka Daniela Kovářová z České advokátní komory a pracovníci z ministerstva spravedlnosti ČR.

Proběhla velmi zajímavá a podnětná diskuze o výši současných trestů, o jejich případném zvýšení za tyto delikty a o jejich dopadech na agresory. Cílem webináře bylo zhodnocení legislativy v rámci trestního zákoníku a diskuze k připravované novele, která by měla změnit trestní postihy za výše zmíněné násilí na dětech i dospělých.

„K zorganizování tohoto webináře mě vedla moje dlouholetá zkušenost z poradny pro domácí násilí, kterou jsem několik let vedla a dále ve mě hluboce zarezonoval dokument V síti. Proto jsem připravila mnoho legislativních návrhů v souvislosti s kuplířstvím, znásilněním, sexuálním obtěžováním, zneužíváním a prodejem dětí, které chci podat a které bych ráda prostřednictvím tohoto webináře doplnila o další náměty. Jsem již domluvená na schůzce s náměstkem Tejcem ohledně připravované novely k trestnímu zákoníku. Je velmi špatně, že v zákoně není přesně definováno domácí násilí," uvedla Pavla Golasowská.

Šárka Jelínková sdělila, že toto téma je obzvláště v této době velmi aktuální. "V Senátu se také nad tímto tématem zamýšlíme a těší mne, že prošel náš pozměňovací návrh k trestního zákoníku na zvýšení trestů. Je v něm explicitně rozšířen a vyjmenován okruh zvláště zranitelných osob a je tam pojmenován trestní čin znásilnění, týrání svěřené osoby a trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Je nesmírně důležité, aby se zmírnily dopady na psychiku a zdraví oběti,“ uvedla Jelínková.

Marian Jurečka připomněl, že pro KDU-ČSL je téma rodiny a rodinné politiky velmi důležité. "Jako společnost musíme být více kompaktnější a čelit více těmto formám násilí a vytvořit takové prostředí, aby pachatelé neměli možnost násilí konat," uvedl v závěru svého vystoupení.

Kateřina Lišková z Linky bezpečí své vystoupení doplnila daty a grafy a zmínila, že meziroční trend týrání a sexuálního násilí bohužel narůstá.

„Nejdůležitější je prevence, osvěta a podpora rodinného života. Nesmírně důležitá je také lékařská terapie pro ty, kteří týrají své oběti. Bohužel v současnosti neexistuje žádný legislativní postup, který tuto terapii nařizuje,“ řekl Romuald Štěpán Rob. Paní doktorka Daniela Kovářová uzavřela webinář slovy, že nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi. Pokud člověk nemá dobrý vztah, není šťastný.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL