Koalice SPOLU navrhuje ředitele BIS Michala Koudelku na státní vyznamenání


23.04.2021

Tiskový zpráva

Zástupci koalice SPOLU navrhli plukovníka Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby na státní vyznamenání, kterým by chtěli ocenit jeho výbornou práci, kterou BIS dlouhodobě odvádí pro bezpečnost ČR. Především pak za velmi dobrou práci při vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Medaile za zásluhy je adekvátním oceněním nejen za odvedenou práci, ale také za bravurní zvládnutí celé situace, kdy byl Koudelka vystaven různým tlakům a zájmům ze strany zahraničních i domácích spolupracovníků cizích mocností.

„Ředitel BIS Koudelka je člověk, který slouží občanům této země s plným nasazením. Dělá práci, o které se většinou vůbec nedozvíme, ale přesto je pro naši bezpečnost naprosto zásadní! Návrhem na udělení státního vyznamenání chceme jasně ocenit i jeho zásluhy o naši bezpečnost, která se často bere jako samozřejmost, avšak aktuální dění nám ukazuje, jak moc je tato činnost důležitá,“ konstatoval Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

"Bezpečnostní informační služba pod vedením pana ředitele Koudelky má dlouhodobě vynikající výsledky a rovněž renomé u našich zahraničních partnerů. Odhalení ruské stopy v případu výbuchu muničních skladů ve Vrběticích je nepochybně zásadní, ale nikoliv jedinou zásluhou BIS a jejího ředitele o naši národní bezpečnost. Je ironií, že dosud se mu dostalo uznání spíše v zahraničí než doma, kde čelí dlouhodobě dehonestaci ze strany prezidenta Zemana. Jsme přesvědčeni, že za své zásluhy pan Koudelka má být oceněn, proto předkládáme návrh, aby mu prezident letos při oslavách 28. října udělil státní vyznamenání,“ uvedla poslankyně ODS Jana Černochová.

„Pan ředitel Koudelka je mužem na svém místě, který bojuje za zachování demokracie a svobody v naší zemi. Jeho práce si nesmírně vážím. Vývoj posledních týdnů ukázal, že hrozby, na které dlouhodobě upozorňuje, jsou reálné," uzavírá poslankyně TOP 09 Helena Langšálová.

Curriculum vitae

Plk. Ing. Michal Koudelka je absolvent ČVUT Fakulty stavební ročník 1989, poté dva roky pracoval v Projektové a inženýrské organizaci kultury. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1992 do tehdejší Federální bezpečnostní informační služby. Po rozpadu Československa v roce 1992 se stal příslušníkem Bezpečnostní informační služby, kde nejprve působil v odboru boje proti terorismu, od začátku roku 2006 až do svého jmenování ředitelem BIS pak vedl odbor kontrašpionáže. Absolvoval dva zpravodajské výcviky u britské tajné služby MI6 a jeden zpravodajský výcvik u kanadské kontrarozvědky CSIS. Vládou České republiky byl jmenován ředitelem BIS 27. července 2016 a úřadu se ujal 15. srpna 2016. Nikdy nebyl členem KSČ a má prověrku na stupeň přísně tajné.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL