Přímý pohled Mariana Jurečky


10.09.2012

Podpora regionální ekonomiky by se měla stát prioritou příští krajské vlády, která vzejde z říjnových voleb. Olomoucký kraj trápí vysoká míra nezaměstnanosti a je to bezesporu náš největší problém. Bude zapotřebí všemi dostupnými prostředky podporovat tvorbu pracovních míst, podporovat místní výrobce, firmy, zemědělce či začínající živnostníky. Především musíme podpořit příchod dalších investorů do průmyslových zón v kraji. Evropské peníze bychom měli prioritně využít především pro vznik nových pracovních míst a rozvoj podnikání. Více se soustředit na projekty, které přinesou skutečné a trvalé pracovní místa. Bylo by hříchem tyto peníze z Bruselu využít pouze na lepší fasády obecních úřadů nebo budování luxusních golfových hřišť. Rovněž bude zapotřebí více podpořit poptávku po regionálních zemědělských produktech, podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty. Musíme se naučit být patrioty nejen v oblasti kultury nebo sportu, ale také při nakupování. Vždyť každá koupená regionální potravina znamená, že peníze zůstávají u nás. V Olomouckém kraji.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL