Venkovské školy musí zůstat


20.09.2012

V posledních letech se školy potýkají s úbytkem počtu žáků, vyplývajícím z klesajícího počtu narozených dětí. Nejhůře dopadá tato situace na vesnické školy a v budoucnu se dá očekávat v tomto směru další nepříznivý vývoj.

„Základní vzdělávání by mělo být poskytováno co nejblíže bydlišti žáků. Zejména nejmenší školáci (1. – 5.třída) mají mít školu co nejblíže svého bydliště. Proto finančně podpoříme malotřídní školy, 1. stupně základních škol. Školy sehrávají důležitou roli jako kulturní a společenská střediska obcí, a čím je obec menší, tím je tato role významnější,“ uvádí Jaroslav Fidrmuc, který kandiduje za Koalici pro OK do krajského zastupitelstva, a dodává: „Nedopustíme rušení sítě základních venkovských škol, které jsou důležité jak pro fungování rodin na venkově, tak i pro budoucnost samotného venkova.“


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL