Zodpovědné hospodaření není možné bez transparentnosti


21.09.2012

S rozpočtem ve výši 4,3 miliardy korun hospodaří v letošním roce Olomoucký kraj. V minulosti si kraj půjčil u Evropské investiční banky 900 milionů korun, za které opravil silnice. Kromě toho vyčerpá asi 2,5 miliardy korun z třímiliardového úvěrového rámce u stejné banky a 700 milionů z úvěrového rámce u Komerční banky. Letos si půjčil dalších 800 milionů. Zadlužení se tak v podstatě vyrovná ročnímu rozpočtu.

Zvyšování dluhů přichází v době, kdy se očekává další propad příjmů kraje a růst nákladů

„Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet Olomouckého kraje s akcentem na hospodářský růst. Cílem je posílení investic a snížení celkového zadlužení Olomouckého kraje. Podpoříme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým opatřením. Přístup kraje vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a předvídatelný,“ říká lídr kandidátky Koalice pro Olomoucký kraj Marian Jurečka, místopředseda KDU-ČSL.

Koalice pro Olomoucký kraj použije pro  průhledné a spravedlivé rozdělování prostředků z krajského rozpočtu do oblasti veřejného zájmu tyto nástroje: 

  1. Přehledný „rozklikávací“ rozpočet Olomouckého kraje kde si občané budou moci přehledně zjistit jak O.K. hospodaří s veřejnými prostředky. Toto již v některých městech a obcích funguje a není důvod, aby si zde nevzala příklad dobré praxe i krajská instituce.
  2. Větší průhlednost ve výběrových řízeních u zakázek financovaných krajem. Stále v této oblasti vidíme velké rezervy. Rozšíříme zveřejňování smluv s dodavateli zakázek na webových stránkách kraje.
  3. Budeme důsledně provádět investiční dozor na stavbách financovaných krajem tak, aby bylo kontrolováno použití předepsaných materiálů, technologických postupů a oprávněnost čerpání prostředků.

„Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet Olomouckého kraje s akcentem na hospodářský růst. Cílem je také posílení investic a snížení celkového zadlužení Olomouckého kraje,“ uvádí kandidát č. 2 Jiří Roubík, krajský předseda Strany zelených.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL