Podpora občanským iniciativám


23.09.2012

Všem, kteří se s dobrou vůlí angažují v péči o své bližní, o přírodu, nebo rozvoj kultury, patří naše  uznání a úcta. Budeme hledat nástroje, jak jim být v této věci jako krajští politici nápomocní, budeme chtít odstranit překážky a zbytečnou byrokracii, aby bylo zřejmé, že projevy občanské společnosti jsou v Olomouckém kraji vítanými prvky života,“ uvádí lídr Koalice pro Olomoucký kraj Marian Jurečka.

„Budeme podporovat činnost sociálních neziskovek, práci spolků a iniciativ pracujících s dětmi a mládeží, které se prokazatelně podílí na jejich osobnostním rozvoji a utváření morálních hodnot. Budeme vytvářet dotační nástroje na podporu kulturních akcí, i na obnovu drobných památek místními spolky v obcích. Podpoříme ekologickou výchovu a péči o životní prostředí,“ doplňuje jej kandidát č.2 Jiří Roubík.

 

Cílem Koalice pro Olomoucký kraj je vytvářet podmínky k tomu, aby společnost v ČR tvořili aktivní a solidární občané, kterým není lhostejný osud společnosti - ostatních lidí, či stav životního prostředí. To chápeme jako záruku uchování demokracie a zdravých mravních hodnot.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL