Žádné laciné vymezování, ale desítky pozměňovacích návrhů a novel zákonů


04.01.2021

CNN Prima News

První nedělní Partie Terezie Tománkové otevřela "horká" témata: Kde se stala chyba? Zhoršování epidemické situace přes přísná omezující opatření, bezprecedentní termín vyhlášení parlamentních voleb, vakcinace a připravenost České republiky na rychlé proočkování populace, daňový balíček a možné zdražování. "Pro nás jako KDU-ČSL je důležité, že se podařilo prosadit zvýšení slevy na poplatníka a podpořit vícečetné rodiny. Zejména v současné době jsou právě rodiny s dětmi nejvíce sociálně ohroženou skupinou," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

V pořadu se Marian Jurečka také ohradil vůči neznalosti prezidenta v oblasti konkrétních praktických návrhů opozice. "Kdyby pan prezident sledoval naši práci, věděl by o desítkách pozměňovacích návrhů a novel zákonů, kterými se vláda následně inspirovala a se zpožděním je uvedla do praxe," reagoval Marian Jurečka. Zmínil také absenci role prezidenta jako toho, kdo vytváří prostor pro jednání a hledání společných řešení. Mluvil o zvyklostech prezidenta Václava Havla, který jednou za půl roku svolával všechny předsedy parlamentních stran, aby se pobavili o tom, jak společně najít smysluplné postupy a řešení.

Celý pořad zde - http://bit.ly/3nJmkwG


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL