Nejhorší státní rozpočet v novodobé historii: lidovci kritizují pakt vlády a komunistů


18.12.2020

Tisková zpráva

Sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2021. V posledních dvou týdnech se vedla intenzivní jednání s premiérem, ministryní financí i zástupci všech parlamentních stran. Ještě včera byly ve hře i varianty pro případ neschválení státního rozpočtu. „Bylo možné fungovat první dva, tři měsíce v rozpočtovém provizoriu a současně velmi rychle pracovat na skutečně reálném rozpočtu pro příští rok. Takovém, který by reflektoval nejaktuálnější data, včetně daňového balíčku, který bude schvalován příští úterý,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Premiér této země avizoval, že v žádném případě nevyhoví požadavkům komunistů. Dnes však opět, jako již mnohokrát, popřel svá ujištění a na požadavky komunistů snížit rozpočet armády o 10 mld. Kč přistoupil.

„My za KDU-ČSL jsme již mnohokrát upozorňovali na to, že armáda by měla být schopna plnit nejen svoje běžné úkoly z hlediska bezpečnosti země. Musí také plnit závazky k partnerům, úkoly spojené s bojem s terorismem, čelit hybridním hrozbám, řešit kybernetickou bezpečnost. Tyto úkoly je možné zabezpečovat pouze v situaci, kdy má adekvátní vybavení, techniku a ví, jaká je perspektiva financování,“ připomíná Marian Jurečka.

To je hazard s bezpečností naší země a zásadní důvod, proč lidovci nemohli podpořit schválení takového rozpočtu. Navíc žádný z pozměňovacích návrhů lidovců ve Sněmovně neprošel, ať již se týkal dofinancování sociálních služeb, opatření pro zadržení vody v krajině nebo eliminace sucha. Stěžejním důvodem však zůstává, že takto navržený rozpočet neodráží ekonomickou situaci, ani vliv daňového balíčku.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL