„Využít evropské peníze jen na lepší fasády úřadů by byl hřích“


03.10.2012

Proč zrovna vy byste měl být tím pravým hejtmanem?

 

Patřím k lidem, kteří sami sebe neradi vychvalují. Proto mi dovolte, abych ocitoval podporu od Roberta Váhaly, spolumajitele firmy Váhala a spol. s. r. o., které si velmi vážím. „Mariana Jurečku jsem se rozhodl volit z důvodu jeho pracovitosti a poctivosti. Osobně ho znám a znám i jeho rodinu, ze které pochází. Jako mladý člověk nepoznamenaný ani minulým režimem ani bahnem současné politiky je pro mě zárukou, že svou prací pro společnost má šanci znovu vrátit politice důvěryhodnost.“

Jaké jsou podle vás hlavní problémy Olomouckého kraje?
Kraj trápí vysoká míra nezaměstnanosti a to je bezesporu náš největší problém. Dalším problémem je nedostatečná a nekvalitní infrastruktura, která negativně limituje některé části našeho kraje. A třetím problémem je nedostatečné využití potenciálu v cestovním ruchu.

Jak je chcete odstranit, nebo alespoň zmírnit?
Evropské peníze bychom měli soustředit na projekty, které přinesou trvalá pracovní místa. Byl by hřích tyto peníze využít jen na lepší fasády obecních úřadů. Rovněž bude zapotřebí více podpořit poptávku po regionálních zemědělských produktech a podporovat místní producenty. Musíme se naučit být patrioty nejen ve sportu, ale také při nakupování! Vždyť každá koupená regionální potravina nebo jiné zboží znamená, že peníze zůstávají u nás, v Olomouckém kraji. V dopravě musíme se sousedními kraji stále zvyšovat tlak na stát, aby co nejrychleji dokončil základní silniční síť.

Jak vnímáte jako soukromý zemědělec stavby obchodních a logistických center a solárních panelů na nejúrodnější půdě v kraji?
Samozřejmě, že negativně. Ekonomický rozvoj je přirozený, ale nesmí být bez rozmyslu. Zemědělská půda není zboží běžné spotřeby. Je to něco, co se tvoří miliony let. Neumíme ji vyrobit a nepatří nám, zdědili jsme ji od svých předků a máme ji předat našim dětem. Půda je národní poklad a její ochrana by měla být součástí našeho národního zájmu. Když vidím hektary úrodné hanácké půdy, na kterých jsou sluneční elektrárny, je zřejmé, že systém je špatně nastavený.

Co chcete udělat pro to, aby na nejúrodnější půdě Hané nevznikaly další?
Musíme vytvářet co nejvhodnější prostředí pro naše zemědělce. Máme nástroje, jak pomoci našim výrobcům kvalitních potravin a jejich producentům: důsledná kontrola v obchodní síti a přísné tresty za nedodržování uvedeného obsahu na etiketě, a to nejen v peněžní formě. Je to v zájmu naší ekonomiky, našich výrobců a našeho zdraví.

 

29.9.2012 Mladá fronta DNES Strana 1 Kraj Olomoucký, Rostislav Hányš       
 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL