Jurečka: demolice nádraží má být až úplně poslední řešení


11.11.2020

Bruntálský a Krnovský deník

Domašov nad Bystřicí Správa železnic hodlá částečnou nebo úplnou demolicí zmenšit nevyužité nádražní budovy na trati Bruntál Olomouc. Poslanec parlamentu a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka si prohlédl nádraží v Domašově nad Bystřicí. Společnost mu dělali starosta Moravského Berouna Tomáš Feranec, místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek a aktivisté, kteří usilují o záchranu a nové využití historických nádraží.

DEMOLICE NEBO REKONSTRUKCE?

Rozpočet už počítá s 26,7 miliony korun na zmenšení nádraží v Dětřichově nad Bystřicí, s 31,3 milionu na Moravský Beroun a 26 miliony na Valšov. Za podobných podmínek a se stejným zdůvodněním se počítá také s přestavbou nádraží Domašov nad Bystřicí, Hlubočky a Velká Bystřice. Záměr Správy železnic vyvolal kritiku, protože náklady na zmenšení nevyužitých prostor prostřednictvím demolice jsou srovnatelné jako náklady na citlivou rekonstrukci historických nádražních budov do původní podoby.

Převedení nevyužitých historických nádraží na obce a sdružení se podařilo například na osoblažské úzkokolejce, ale obecně převod majetku Správy železnic je složitý a zdlouhavý byrokratický proces, který odrazuje zájemce i úředníky.

NÁDRAŽÍ DĚLAJÍ TRAŤ VÝJIMEČNOU

„To, čemu tady říkají eufemismy optimalizace nebo rekonstrukce, je ve skutečnosti zbourání původních hodnost, které dělají tuto trať výjimečnou. Dostavba nebo přestavba udělá z historických nádraží unifikovaný paskvil. Některá nádraží jsou ve špatném stavu, ale nejde o nic hrozného, proč by to nešlo opravit. Střecha nádraží v Moravském Berouně potřebuje údržbu, ale přijde mi ekonomicky nerozumné zbourat střechu i s jedním patrem a pak postavit úplně novou,“ uvedl autorizovaný projektant Karel Siuda, který se podílel na rekonstrukci historických nádraží na Osoblažce. Jako člen KDU-ČSL požádal Mariana Jurečku, navštívil některé z nádraží na trati Bruntál Olomouc a udělal si na věc vlastní názor.

PROBLÉM JE LEGISLATIVA

Zástupce Velké Bytřice Ivo Slavotínek popsal Jurečkovi, proč Správa železnic ve svém postupu problém nevidí. Převod nádraží na obec nebo spolek je sice ekonomicky výhodnější, než sporné demolice, ale brání mu legislativa: „Pokud Správa železnic hodlá zbourat či redukovat prostory nádraží, měla by příslušná obec mít šanci tomu zabránit a navrhnout jiné řešení. Vždy je lepší ušetřit miliony korun za demolici a předat nevyužívanou budovu za symbolickou cenu obci. Takový převod však současný zákon neumožňuje,“ uvedl Ivo Slavotínek.

Marian Jurečka mu sice dal za pravdu, že zákon není napsán úplně ideálně, ale kdyby byla vůle, může ministr bezúplatný převod nádraží navrhnout vládě.

JUREČKA: UPOZORNÍM HAVLÍČKA

Marian Jurečka rozumí fanouškům železnice, kteří se při cestě vlakem kochají krásou původních nádražních budov. „Nádraží dotváří kolorit naší krajiny a jsou ukázkou, jak naši předci citlivě přistupovali k železnici. Jsem přesvědčen, že nově postavené objekty, které lemují železniční infrastrukturu, nenahradí krásu těchto budov určených k demolici. Největší chybu vidím úplně na začátku, že České dráhy a Správa železnic nepřichází s iniciativou jak oslovit obce, veřejnost a nevládní sféru, aby jim nabídli spolupráci při hledání řešení,“ shrnul svůj názor Marian Jurečka a slíbil, že na tuto problematiku upozorní ministra dopravy Karla Havlíčka.

„Poprosím pana ministra Havlíčka, zda by se mohli tomu tématu víc věnovat a ještě zkusili hledat pro tyto krásné budovy nějaké využití. než přijde na řadu demolice. Demolice by měla být až úplně poslední řešení,“ řekl Jurečka na nástupišti před nádražní budovou s nápisem Domašov nad Bystřicí.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL