Lidovci odsuzují teroristické útoky ve Francii a Rakousku


03.11.2020

tisková zpráva

Jsme otřeseni teroristickými útoky islamistických radikálů, které se nedávno odehrály ve Francii a v pondělí v Rakousku. V modlitbách a myšlenkách jsme s obětmi útoků a jejich blízkými. Evropskou civilizaci charakterizuje úcta k lidskému životu a respekt k jiným názorům i náboženstvím. Před vším, co tyto hodnoty ohrožuje, je třeba se bránit a zabíjení ve jménu Boha nebo jiných náboženství mezi tyto hrozby rozhodně patří. Extremisté a teroristé nesmí zastrašovat a rozdělovat naši společnost.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL