Děkujeme všem, kteří nám dali hlas!


17.10.2012

Jménem kandidátky Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty děkuji všem našim voličům, že nás podpořili. Velmi si této podpory vážíme a budeme se snažit využít vlivu, který jsme získali ve prospěch Olomouckého kraje.

Marian Jurečka, lídr kandidátky.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL