Výstavba superdrahého vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je naprostý nesmysl! Dopady na životní prostředí budou obrovské


06.10.2020

KDU-ČSL kritizuje schválený plán vlády začít s přípravou výstavby první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi, který by měl stát zhruba 15 miliard korun. Lidovci už v minulosti zpochybnili studii proveditelnosti celého projektu, která prokázala, že záměr je investorsky a ekonomicky nevýhodný ve všech variantách. Vláda by se měla snažit splavnit Labe u Děčína, za doby vládnutí hnutí ANO v tom příliš nepokročila.

Priority vlády jsou naprosto nepochopitelné. „Preferuji budování vysokorychlostních železnic a také budování dálnic a rychlostních komunikací, které přinesou na větším území zlepšení dopravy pro všechny občany a také hospodářský rozvoj regionů,“ uvádí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Místo toho, aby se vláda snažila Českou republiku rychle napojit na dálniční a železniční sítě, které může financovat z prostředků Evropské unie, vymýšlí naprosté nesmysly,“ nešetří kritikou místopředseda lidovců a europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Vláda chce dál mrhat penězi. Tentokrát je to 15 miliard na kanál Dunaj-Odra-Labe. 15 miliard na zničení původního koryta Odry. Lodě z Česka mizí kvůli nedostatku vody. Sucho vláda neřeší a řešit nechce, ale klidně vyhodí 15 miliard na úplnou blbost," dodává místopředseda KDU-ČSL a 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Výstavba bude mít negativní dopad na životní prostředí, před čímž upozorňuje senátor Václav Hampl. „Projekt bude mít devastující dopady na životní prostředí. Vláda zneužívá nouzový stav k velmi netransparentnímu kroku, který nás může zadlužit na desítky let a zdevastovat naši krajinu. To nesmíme připustit!“ říká Hampl.

„Průplav je ekonomicky naprostý nesmysl a může ohrozit a poškodit povrchové a podzemní vody. Výsledkem veřejného slyšení, které jsem připravila v Senátu, byl požadavek, aby byla předem dohoda s ostatními státy, protože vodní cesty v Rakousku a Německu jsou pro průplavem plánovanou lodní dopravu neprůchodné. S obavami proti průplavu zaslalo vládě společné memorandum 56 starostů dotčených obcí,“ komentuje senátorka KDU-ČSL Jitka Seitlová.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL