Ochranu nejlepší půdy před zástavbou zablokovali vládní poslanci


29.09.2020

obnovitelně.cz

Proč je pro budoucnost Česka podle poslance Mariana Jurečky důležitá zrovna zelená energie, v čem nejvíce pokulhává zemědělská politika současné vlády a která další zelená témata představují lidovci v nadcházejících krajských volbách se dočtete v našem rozhovoru.

Jak se vám daří dělat politika během koronavirové pandemie? Ovlivnil nějakým způsobem koronavirus nějak Váš pracovní program?

Děkuji za optání, dařit se daří, pro mě osobně přinesl celý Covid mnohem větší pracovní vytížení. Je mnohem více operativní agendy, protože se na mě obracejí různí lidé z opravdu širokého spektra oborů, kteří potřebují pomoc. Někteří ale také naopak státu pomoc nabízejí a nedaří se jim nalézt pochopení u současné vlády. Snažím se s těmito lidmi komunikovat, protože v mnoha případech přinášejí velmi cenné podněty. Koronavirus přinesl do mého pracovního programu jedno velké pozitivum. Velkou část mé agendy jsem přesunul do oblasti videokonferencí a výrazně to šetří čas a přejezdy.

Vaše strana má v plánu během podzimu prosadit změny v novele energetického zákona. V čem je vám obnovitelná energetika blízká? Některé z vašich voličů by možná toto spojení mohlo překvapit...

Jsme strana stojící na konzervativních hodnotách, a tak je pro nás důležité, aby tady v budoucnu byly děti a další generace. Proto podporujeme rodiče a vše co souvisí s dobrým prostředím pro rodičovství a výchovou dětí. Když ale nebudeme mít dobré životní prostředí, ve kterém budou naše děti žít, tak to bude vše zbytečné. Proto je pro nás velmi důležitá i oblast obnovitelných zdrojů. Nesouhlasím s panem prezidentem, který nedávno prohlásil, že uhlí je naše zlaté vejce. To je komunistické uvažování! Slunce a obnovitelné zdroje, to je naše zlaté vejce budoucnosti, které musíme umět rozvíjet. Proto prosazuji možnost akumulace do energetického zákona a chci, abychom uměli rozumně podporovat fotovoltaické panely na střechy rodinných domů daleko více než doposud. Aby si je mohli dovolit i středně a nízko příjmové skupiny obyvatel, kterým by to přineslo nemalou úsporu nákladů. To je pro nás smysl politiky, klást důraz na dlouhodobá odpovědná řešení.

Čeho přesně se Vaše pozměňovací návrhy týkají?

Do energetického zákona mám připravený pozměňující návrh, který bude konečně umožňovat využití akumulace, protože využít bateriové systémy pro větší využití stabilizace sítě dnes není možné. Dále bych chtěl do zákona o podporovaných zdrojích prosadit možnost aukcí na fotovoltaiku, jako to je v Německu či Polsku, kde to přineslo jednoznačně pozitivní efekt. A také chci prosadit právě onu cílenou podporu pro instalace fotovoltaiky, a to nejen pro rodinné domy či obecní objekty jako jsou školy, ale také například pro spolky, například sokol nebo třeba charitní dům s pečovatelskou službou, kde by to mohlo také přinést snížení nákladů nejen těmto subjektům, ale celému sektoru veřejných financí.

Jak sám vnímáte potenciál obnovitelné energetiky v českém energetickém mixu? Máte, nebo uvažujete, o pořízení solární elektrárny na vlastní dům?

Vnímám celou oblast obnovitelné energetiky jako oblast s velkým potenciálem jak z hlediska životního prostředí, tak ze sociálního hlediska a možností pro vytváření pracovních míst. Snížíme-li lidem náklady na energie, pak se mohou tyto domácnosti lépe rozvíjet, například mohou více investovat do lepšího vzdělání svých dětí či jinak zkvalitnit svůj život. Doma uvažuji o instalaci fotovoltaických panelů a do budoucna o nákupu elektromobilu. Dnes jezdíme doma na CNG a máme automatický kotel na peletky.

Aktivně se věnujete také tématu zemědělství a ochraně půdy. V čem současná vláda nejvíce selhává v této oblasti?

Vláda na tuto oblast z hlediska systematických řešení zapomíná. Jestliže rostou investice do různých oblastí včetně infrastruktury, tak by měly růst také investice do řešení dopadů klimatické změny, a to především do pestré krajiny, která zadrží více vody. Největší potenciál potom dnes mají pozemkové úpravy, na které není dostatek peněz a které by přinesly do krajiny pozitivní krajinné prvky a dále investice do precizního zemědělství, které povede ke snižování pesticidů a hnojiv, snižuje počet přejezdů po polích a omezuje utužování půdy. To však vláda bohužel úplně přehlíží. V případě ochrany půdy minulý týden mohl ve sněmovně projít návrh na ochranu nejlepší půdy. Měl podporu celého zemědělského výboru z července letošního roku, ale teď v září se poslanci ANO, ČSSD, komunistů, a to i těch, kteří hlasovali pro na výboru, nějak záhadně zdrželi. Obrázek ať si o tomto udělá každý občan sám.

Jaké změny je pro ochranu zemědělské půdy a pro její rozšíření tak podle Vás nyní nejnutnější udělat?

Je potřeba větší legislativní ochrana půdy, o to se dlouhodobě snažím, méně zastavovat a nezastavovat tu nejlepší. Více využívat precizní zemědělství, které může dále vést ke snížení používání pesticidů a hnojiv, aniž by se výrazně snížila produkce a efektivita. Jednoduše řešeno hnojím a aplikují jen tam, kde je to opravdu potřeba, a ne plošně a paušálně. A pak také motivovat vlastníky, aby se o to, jak se na jejich půdě hospodaří, více dozvěděli, protože dnes přes 70 % půdy mají zemědělci v nájmu.

Napadá Vás konkrétní evropská země, u které se můžeme v péči o půdu inspirovat a proč?

Jsou země jako Rakousko či Švýcarsko, které se nám dávají za vzor, ale není žádný jednoduchý nejlepší příklad. V mnoha lokalitách naší země máme krásnou pestrou krajinu, kde zemědělci dobře hospodaří, nelze říkat, že je u nás vše paušálně špatně! Ale ten hlavní problém je v tom, že ve zmíněných zemích je půda, na které tamní zemědělci hospodaří opravdu jejich. Musíme se naučit mít opět k půdě vlastnický vztah v tom nejlepším slova smyslu.

Zaměřujete se také na podporu biopotravin a zasazoval jste se například za snížení DPH pro biopotraviny nebo pro jejich prosazení do škol a jídelen státních institucí. Jak se tato agenda posunula a jaký potenciál mají biopotraviny a ekologické zemědělství obecně v ČR?

Bohužel všechny mé návrhy na větší systematickou podporu biopotravin, například právě v daňové oblasti, sněmovna odmítla. Je to škoda. Myslím si, že ČR již dnes má ekologické zemědělství na velmi dobré úrovni. Jsme na čtvrtém místě v rámci EU, pokud jde o podíl plochy v ekologickém zemědělství, ale bohužel tomu neodpovídá podíl produkovaných biopotravin. Dlouhodobě se proto snažím o to, aby se to změnilo. Chtěl bych, aby pro lidi byly biopotraviny dostupnější a bylo z nich možné vařit ve školkách, školách, v nemocnicích apod.

Myslíte si, že je v době koronavirové ekologické zemědělství vůbec ekonomickou prioritou, nebo je toto téma ještě více upozaděno, než tomu bylo v minulosti?

V těchto měsících chápu, že mají členové vlády opravdu důležitější starosti, ale pokud chceme budovat zodpovědné hospodaření s velkým ohledem na naši přírodu, pak ekologické zemědělství nabízí jednu z nejlepších možností. Nyní se projednává strategie Evropské komise Farm to Fork a v ní je kladen velký důraz na snížení pesticidní zátěže, hnojiv a rozvoj ekologického zemědělství. Zde je však důležité, a na to nahlas upozorňuji, chtít také analýzu dopadů, protože mnoho na první pohled velmi pěkných cílů může mít vážné dopady na možnosti výroby, na ceny potravin a tyto věci musí být opravdu dobře promyšlené.

Letos Čechy čekají krajské a senátní volby a příští rok parlamentní. Jsou v programu lidovců, kromě zmiňované energetiky a zemědělství, také další udržitelná témata, kterými oslovujete voliče?

Určitě ano, klademe důraz na oblast dopravy, kde obnovitelné zdroje budou hrát daleko větší roli ve veřejné dopravě, elektrifikace, využití vodíku, BioCNG, nebo další nutný rozvoj cyklostezek a elektromobility v rámci udržitelné dopravy. Je pro nás také důležité, aby veřejné budovy v majetku kraje využívaly více obnovitelných zdrojů. Zateplit a vyměnit okna nestačí, právě zde chceme rozvíjet fotovoltaiku, kogenerační jednotky, baterky nebo tepelná čerpadla. Podle mě mohou kraje významně pomoci v rozvoji zodpovědného nakládání s odpady v rámci oběhového hospodářství a dalšího využívání druhotných surovin. Naše programy jsou také nejlépe hodnocené z hlediska přístupu k životnímu prostředí a ochraně půdy a vody.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL