RUKU V RUCE S PŘÍRODOU


10.09.2020

Vedení města Hlučína pořádá pro laickou i odbornou veřejnost seminář Ruku v ruce s přírodu, který se uskuteční 14. září 2020 v Červeném kostele v Hlučíně. „Cílem je rozšířit povědomí o možnostech správného hospodaření s vodou a půdou ve městě Hlučíně i jeho okolí, projednat poznatky, zkušenosti a nápady, které by bylo možné pro naše město aplikovat,“ sdělila místostarostka Petra Řezáčová.

Program semináře bude rozdělen na dva bloky. První blok započne ve 13 hodin a bude prioritně zaměřen pro zástupce měst a obcí, ale je vítána i veřejnost. Příspěvky vystupujících budou zaměřeny na problematiku životního prostředí, jeho tvorby a ochrany. Téma Smart city a dotační programy Ministerstva životního prostředí ČR přednese Mgr. Pavla Vidanová, ministerský rada MŽP ČR. Na téma hospodaření na městských a obecních pozemcích a dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR vystoupí Ing. Josef Makovský Ph.D., vedoucí odboru ekologického zemědělství MZ ČR. A uznávaný odborník na modrozelenou infrastrukturu Ing. Jiří Vítek představí nejen praktické ukázky prvků hospodaření s dešťovou vodou.

Druhý přednáškový blok bude probíhat od 16:15 hodin. Pozvání přijali přední osobnosti ve svých oborech. Jako první přednese příspěvek na téma udržitelného rozvoje ředitel informační kanceláře OSN v České republice, pan Michal Broža. Následovat bude přednáška na téma globální změny prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., který je ředitelem ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Na závěr programu semináře pozvání přijal bývalý ministr zemědělství ČR, poslanec Parlamentu České republiky a farmář na rodinném statku v Rokytnici, Ing. Marian Jurečka.

„Věřím, že spolu najdeme cesty, jak zajistit kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace,“ uzavřela pozvání Řezáčová.

Vstup na seminář je pro účastníky zdarma.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL