Se Spojenci na benefiční koncert v Jeseníku


10.09.2020

Přijďte na benefiční koncert souboru Porta Benefica v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Výtěžek bude věnován na opravu varhan. Vstupné je dobrovolné, koncert je veřejně přístupný. Na místě budou dobrovolníci se zapečetěnými pokladničkami, do kterých lze přispět na kostelní varhany. 

Od 19 hodin bude v hotelu Slovan následovat beseda s Marianem Jurečkou, na kterou jste také zváni. Těšíme se na vás!

O Porta Benefica

Soubor hraje v unikátním složení (flétna, hoboj, klavír, lesní roh, tuba, zpěv) hudbu více žánrů od barokní po současnou. Benefičními koncerty pomáhá potřebným věcem a zároveň dělá radost lidem dobré vůle, kteří nejsou lhostejní a mají otevřená srdce.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL