Konference „Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?“ představila plány pro zelenou Evropu a Česko


28.08.2020

tisková zpráva

V Poslanecké sněmovně PČR se ve čtvrtek uskutečnila konference s názvem "Evropská zelená cesta - budoucnost Česka?", která se věnovala Zelenému plánu pro Evropu (Green Deal) a jeho potenciálu pro Českou republiku. Využití zelených investic reflektovali ve třech tematických blocích zástupci jak politické, tak i akademické sféry. Na konferenci byly představeny i konkrétní příklady z praxe. Akce se konala pod záštitou místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Mariana Jurečky.

„Téma ochrany životního prostředí není jen zelené, ale pestrobarevné. Nejde pouze o lesy, ale i o půdu a také o rozmanitost na úrovni samotných domácností. Proto je třeba, aby každý z nás věnoval tomuto všeobjímajícímu tématu svou pozornost,“ uvedl na úvod Marian Jurečka.

Poté, co výzkumní pracovníci Dimitar Lilkov a Kateřina Davidová shrnuli přínosy a výzvy spojené s plánem Evropské komise na zelenou Evropu, doplnili poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová a senátor Václav Hampl téma o problematiku přijímání evropských opatření v českém kontextu. „Cíl klimatické neutrality považuje vláda ve svém stanovisku za klíčový, ale nesouhlasí se snížením emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 50, případně až 55 %. To by byl samozřejmě problém, kdyby se Česká republika odmítla k tomuto cíli přihlásit," řekla europoslankyně Šojdrová.

„U klimatických témat je samozřejmě zcela zásadní mezinárodní spolupráce. Z mého pohledu je důležité klást důraz na tzv. klimatickou obchodní diplomacii. Potřebujeme do těch obchodních smluv, které máme s partnery z jiných zemí, klimatickou problematiku dostávat," dodal Hampl.

Druhý a třetí panel se věnoval konkrétním iniciativám v českém kontextu. Ochranu lesů nejen v kontextu boje s kůrovcem na úrovni krajů i obcí akcentoval prorektor Mendelovy univerzity v Brně Martin Klimánek. Konkrétními příklady na úrovni města jej doplnil náměstek primátorky města Brna a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Význam cílené péče o les zdůraznili radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma i ředitel Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy Zdeněk Macháček.

Závěrečný blok byl věnován potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Analytik ze Svazu moderní energetiky Martin Ander i inovátor ekologických řešení David Hora uvedli příklady konkrétních projektů energetických inovací. Místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR Marian Jurečka ve svém příspěvku zdůraznil význam energetických inovací jako příležitosti pro českou ekonomiku. Aktuální stav plnění energetických závazků České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů reflektoval náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL