Připomínáme si 150 let od narození předsedy exilové vlády Msgre Jana Šrámka


11.08.2020

Doktor teologie a předseda Československé strany lidové

Msgre Jan Šrámek

(11. 8. 1870 – 22. 4. 1956)

Jan Šrámek, dlouholetý předseda a zakladatel lidové strany, patří bezesporu k největším osobnostem československé politiky první poloviny minulého století. Byl známý svým vyhraněným sociálním cítěním a celý život zůstal neúnavným zastáncem demokracie. Byl však také úspěšným organizátorem katolického a politického života a celoživotním starostou tělovýchovné organizace Orel. Níže přinášíme několik klíčových momentů jeho života. 

Narodil se 11. 8. 1870 na Olomoucku v obci Grygov a o politiku se začal aktivně zajímat ve svých 23 letech, vzápětí začal zakládat různé lokální politické spolky.

V roce 1899 založil a ve svých 29 letech se stal zároveň i předsedou Moravsko-slezské křesťansko-sociální strany, která fungovala v rámci Národní strany katolické na Moravě, s níž vytvořila tzv. dvoustranu. Byl činný v katolických politických stranách a aktivně se věnoval politice.

V roce 1919 se sjednotily katolické strany do Československé strany lidové v čele s Janem Šrámkem, který na tomto postu působil až do listopadu 1938.

V roce 1920 se stal členem tzv. „Pětky“, neformálního politického uskupení pracujícího podle zásady: „musíme se shodnout a prosadit v Parlamentu naše kompromisy“.

Šrámek jako ministr a předseda exilové vlády Československa

1921 – 1922 ministr železnic

1922 – 1925 ministr zdravotnictví

1925 – 1926 ministr pošt a telegrafů

1926 – 1929 ministr sociální péče

1929 – 1938 ministr unifikací

V roce 1938 Šrámek ve svých téměř sedmdesáti letech emigroval do Londýna, kde spolu s prezidentem Benešem bojoval o obnovu samostatné československé státnosti.

1940 – 1945 působil jako předseda exilové vlády Československa v Londýně

1945 – 25. února 1948 byl náměstkem předsedy vlády

V březnu roku 1948 byl zadržen po nezdařeném útěku z vlasti a až do své smrti byl internován v Brně, v Nové Říši, ve Valdicích a nakonec na zámečku v Roželově pod Třemšínem.

Zemřel v pražské nemocnici na Bulovce pod fiktivním jménem Josef Císař 22. dubna 1956 v nedožitých 86 letech.

Historie ocenila jeho schopnost držet dohody a demokratický úzus první republiky. K tradicím demokratické lidovecké politiky a jejich představitelů se hlásí i současná KDU-ČSL.

DOBOBÉ PLAKÁTY


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL