Chceme ušetřit domácnostem až 27 miliard korun fotovoltaikou na střechách domů


27.07.2020

tisková zpráva

Lidovci chtějí na podzim prosadit změny v zákonech, které mají posílit zastoupení obnovitelných zdrojů a čisté energetiky. V Poslanecké sněmovně se bude na podzim projednávat novela energetického zákona a také se připravuje novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Už na lednovém sjezdu strany označil Marian Jurečka energetiku a čisté obnovitelné zdroje za důležitý prvek programu lidovců. „Fotovoltaické panely nepatří na pole, ale na střechy! Na 1,8 milionu střech, které by v ČR mohly mít takové využití. Pokud by 1,8 milionu obydlených rodinných domů v naší zemi využilo na své střeše fotovoltaiku, přineslo by jim to úsporu až 27 miliard korun ročně,“ řekl.

„Budeme prosazovat pozměňovací návrhy, které umožní nízko a středněpříjmovým rodinám realizovat investici, která jim dlouhodobě ušetří peníze v rodinném rozpočtu. Zároveň se jedná o řešení, které je šetrné k naší přírodě. Chci, aby energetické úspory a obnovitelné zdroje byly dostupné širokým vrstvám lidí, které o to projeví zájem, a také pro města a obce. Může to přinést nejen velké úspory, ale také tisíce nových pracovních míst v těchto oborech,” doplnil současný předseda lidovců Jurečka.

Dalším důležitým tématem pro podzimní jednání Poslanecké sněmovny je příchod legální možnosti akumulace elektrické energie do baterií, což by mohlo přispět nejen k rozvoji oboru, ve kterém v České republice máme rychle se rozvíjející firmy, ale přispělo by to k větší stabilitě sítě. Pro mnoho obci by baterie mohly být i velmi důležitý prvek kritické infrastruktury. Především tam, kde v zimě bývají časté výpadky po námraze nebo v horských oblastech po silném větru.

„Celý balík opatření máme komplexně a důkladně promyšlen, proto přicházíme s řešením, které je výhodné pro peněženky lidí, naši přírodu, vytváří nová pracovní místa a současně myslí na stabilitu energetické sítě. Zároveň se nejedná o malou domů pro velké hráče v energetice, ale o reálnou pomoc českým domácnostem,“ dodal na závěr.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL