KDU-ČSL: Budeme bojovat za zákaz klecových chovů nosnic v rámci celé Evropské unie


07.07.2020

tisková zpráva

Lidovci přislíbili účast na boji za zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027. KDU-ČSL podporuje prosazení zákazu jak na české, tak evropské úrovni. „Chceme, aby byly podmínky pro zákaz klecového chovu nosnic fér pro všechny v rámci celé Evropské unie, nesmíme ohrozit konkurenceschopnost našich chovatelů,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Na poli Evropské unie za lidovce na toto téma bojuje europoslankyně Michaela Šojdrová.

„Budu prosazovat změnu směrnice z roku 1999, která by klecový chov nosnic zakázala od roku 2027,“ prohlásila Šojdrová. Je tu i jasný požadavek občanů, kteří chtějí kupovat vajíčka z volných chovů. Průzkum společnosti PPM factum informoval, že dokonce více než třetinu Čechů tento zákaz podporuje. Upřednostňují česká vejce z alternativních chovů před klecovými vejci z Polska i přesto, že jsou dražší.

Při snaze upozornit na vážnost tématu, připomněla rakouský případ. U našich sousedů takový zákaz úspěšně funguje i bez dovozu vajec ze zahraničí. Zákaz tohoto typu tam platí již od roku 2019. Na rozdíl od České republiky ale Rakousko nepatří mezi sedm největších dovozců vajec. Šojdrová bude stanovisko lidovců prezentovat před zemědělským výborem Evropského parlamentu nejdříve v září nebo říjnu. Na podzim tak bude usilovat o získání dalších kolegů a Evropské komise na svoji stranu.

Šojdrová si ale i uvědomuje, že nelze pouze jednu věc zakázat a nechat její problematiku být. „Je také zapotřebí podpořit farmáře, aby tuto změnu mohli realizovat. Tento postup je jednou z hlavních strategií Evropské unie, která podporuje ochranu zdraví a dobrých životních podmínek našich občanů i zvířat," uvedla Šojdrová, která zastává tvrzení, „co není dobré pro zvířata, není dobré ani pro lidi."

Velmi prodiskutovávaným tématem je na úrovni Evropské unie v současné době také nový fond na obnovu. Část investičních prostředků tohoto fondu půjde do zemědělství a Šojdrová slibuje: „Budu prosazovat, aby šly i na zlepšení životních podmínek zvířat.“


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL