Vládní návrh zákona o odpadech je málo ambiciózní. Lidovci přichází s řadou návrhů, které ho vylepšují


09.07.2020

tisková zpráva

Poslanci projednávali v posledním sněmovním týdnu legislativu týkající se problematiky odpadů. Lidovci kritizují vládní návrhy, které nejsou dostatečně ambiciózní a problém předcházení vzniku odpadů neřeší. Nedostatečná je také podpora státu v možnostech energetického a materiálového využití odpadu a recyklace. KDU-ČSL cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí a vůči našim budoucím generacím. „Za nás je důležité, aby Česká republika směřovala k oběhovému hospodářství. Musíme aplikovat principy cirkulární ekonomiky,“ řekl na tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„V dnešní době nic není odpad,“ připomněl místopředseda KDU-ČSL pro oblast životního prostředí Petr Hladík. Současná legislativa nesměřuje tam, kam by si lidovci přestavovali, a proto chtějí bojovat za zlepšení v oblasti předcházení vzniku odpadů a domácího kompostování. Pro dosažení tohoto cíle je podle nich zapotřebí odmítnout některé pozměňovací návrhy. Například od hnutí STAN, které chce pokračovat v masivním skládkování. „To je nepřípustné. Nikde jinde v Evropě už tak rozsáhlé skládkování nenajdeme, a tak jsme jako stát oproti zbytku kontinentu velmi pozadu,“ uvedl Hladík.

Lidovci se zasazují o snižování množství obalů již na začátku výroby a také zvýšení návratnosti plastů od spotřebitele, příkladem je zavedení zálohování PET lahví. Budoucnost vidí v podpoře předcházení odpadů, následně důsledného třídění a využívání materiálů. „Recyklace je v této oblasti klíčová. Podle odborníků skončí pouze 10% odpadu na skládce, pokud se dobře recykluje,“ zmínil poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský.

Jako příklad pro využití recyklovaných výrobků zmínil Marian Jurečka využívání recyklátů pro protihlukové stěny. „Dnešní sběrné dvory trpí tím, že neví, kam se dál s tříděným odpadem posunout. Jsou přesycené,“ upozornil a podotkl, že stát proti tomu nedělá žádná opatření. Toto řešení by pomohlo nejen celému systému, ale i firmám v České republice.

Kromě zálohování plastových lahví a kontroly odpadů navrhují lidovci dále například přístup obcí k informacím, zahrnutí bioodpadu do objemu, z kterého se počítá třídící sleva, nebo zákaz dovozu odpadu ze zahraničí.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL