Lidovci grilovali ministra Vojtěcha kvůli koronavirové situaci na Karvinsku


09.07.2020

tisková zpráva

Lidovci na čtvrtek svolali mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny kvůli nepříznivé situaci na Karvinsku, které se potýká s nárůstem počtu pozitivně testovaných na covid-19. Lidovci spolu s dalšími demokratickými opozičními stranami navrhovali, aby vláda rozsáhleji testovala na koronavirus a zajistila dostatečnou kapacitu pro další testování. Vláda s podporou KSČM ale všechny jejich návrhy na usnesení, které by je k tomu zavazovaly, zamítla.

Lidovci chtěli po vládě vyhodnocení první vlny koronaviru a také plán připravenosti na případnou druhou vlnu. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek vyzval vládu, aby začala řešit současnou situaci na Karvinsku. „V souvislosti s touto oblastí chceme, aby vláda přijala taková opatření, především ve vztahu k fungování chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší trasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci,“ uvedl po skončení hlasování Bartošek.

Opoziční strany - KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 - společně vyvinuly tlak na ministra Vojtěcha a celou vládu, po které žádaly odpovědi na konkrétní otázky. Těch se však nedočkaly. Opoziční poslanci vyzvali vládu, aby neprodleně řešila centrální nákupy a potenciální distribuci zdravotnického materiálu a aby pomocí zákona zjednodušila nákupy Správy státních hmotných rezerv mimo krizové období.

Zákonodárci také žádali, aby vláda neprodleně představila návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti státu, která bude zohledňovat poznatky a zkušenosti s pandemií covid-19. Dále požadovali, aby vláda představila postup organizačních složek státu pro případ druhé vlny pandemie, který se bude opírat o platnou legislativu a zajistila dostatečnou kapacitu míst a testovacích laboratoří k vyšetření nákazy covid-19 na úrovni až 30 tisíc testů denně a plán potenciálně nakažených.

Kromě toho by vláda měla poskytnout občanům informace, jak žádat o náhradu škody podle krizového zákona, pokud byli přímo poškození opatřeními vlády v době krizového stavu, a tím předešla případným zmatkům a soudním sporům. Poslanci z ANO, ČSSD a KSČM jejich návrhy zamítli.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL