Povedlo se! Nesmyslná daň z nabytí nemovitosti byla zrušena, odpočty úroků jsou zachovány!


08.07.2020

tisková zpráva

Na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny se projednávalo zrušení daně z nabytí nemovitosti. Předseda KDU-ČSL přišel s pěti pozměňujícími návrhy. Ty mají pomoci lidem, kteří v rámci řešení své bytové situace uzavírají hypotéky. Ke stávajícím vládním návrhům řekl Marian Jurečka, že nevedou k větší podpoře bydlení. Možnost odpočtů úroků zaplacených z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmu bude i díky lidoveckým hlasům zachována.

Důsledkem vládního návrhu bude v mnoha případech zdražení nákladů na bydlení. „Nebude to větší podpora dostupnosti bydlení a zlevnění nákladů na pořízení bydlení pro velkou část lidí. Když si někdo vezme hypotéku, kde cena nemovitosti při koupi tvoří třeba polovinu výše hypotéky a druhá část je určena na rekonstrukci, tak tento člověk a jeho rodina přijdou o větší část peněz, než mu přinese zrušení daně z nabytí nemovitosti," okomentoval vládní návrhy předseda lidovců Marian Jurečka. „Zrušme tu nesmyslnou daň z nabytí nemovitosti, ale zachovejme i tu formu podpory bydlení přes možnost uplatnit si v rámci daňové slevy úroky z hypoték," navrhuje.

Vládní návrh kompenzuje výpadek příjmů státního rozpočtu způsobený zrušením daně z nabytí nemovitých věcí zrušením možnosti poplatníka odečíst si ze základu daně částku, která se rovná zaplaceným úrokům z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru.

Pozměňovací návrh takové opatření odmítá a navrhuje možnost odečtení úroků v zákoně ponechat jako důležitý nástroj sloužící k podpoře možnosti získat vlastní bydlení.

Dalším cílem návrhů lidovců je zlepšení dostupnosti bydlení snížením daňového zatížení u tzv. sociálního bydlení. Navrhuje se, aby se u výstavby a prodeje takových staveb užila druhá snížená sazba DPH namísto snížené sazby první, tedy 10 % namísto 15 %.

Vládní návrh dále umožňuje osvobození od daně z příjmů v případě použití prostředků získaných prodejem nemovitosti do obstarání vlastní bytové potřeby. Přechodné ustanovení takovou možnost připouští pouze u prodeje nemovitostí nabytých po účinnosti zákona.

Takové uspořádání se jeví nespravedlivým. Mohou vznikat absurdní situace, kdy někdo bude vlastnit nemovitost např. jeden měsíc, prodat ji a od daně bude osvobozen a někdo jiný, kdo nemovitost ke stejnému okamžiku vlastní již čtyři roky, při jejím prodeji od daně osvobozen nebude. Tento patrně nezamýšlený účinek zákona může mít velmi negativní dopad na trh s nemovitostmi v podobě několikaleté deformace cen a do konce roku 2020 také omezení poptávky. Pozměňovacím návrhem se tuto situaci navrhuje narovnat tak, že od daně budou osvobozeny i prodeje nemovitostí nabytých před účinností tohoto zákona, pokud jsou získané prostředky použity pro bytovou potřebu.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL