Lidovci chtějí sjednotit tankovací pistole na LPG


03.07.2020

tisková zpráva

V současné době existuje v EU několik druhů zcela odlišných plnících pistolí pro tankování LPG. V praxi to znamená, že pokud člověk chce jet i jen do sousedního Německa, musí s sebou mít hned tři různé koncovky. Situaci chtějí řešit lidovci, kteří se zasazují o jejich sjednocení.

„Podali jsme interpelaci ke Komisi, jak hodlají situaci řešit. Komise ale odpověděla naprosto alibisticky, kdy pouze potvrdili, že tento problém skutečně existuje a má tu být proto, že země právě dříve nedaly Komisi mandát, aby se problematikou zabývala,“ komentuje odpověď Evropské komise europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se dlouhodobě zabývá problémy řidičů a příznivců automobilového průmyslu.

CNG má koncovky jednotné, další alternativní paliva nikoliv

„Různé tankovací systémy a odlišné koncovky jsou u ekologických paliv problém v celé EU. Třeba CNG má vše jednotné, ale LPG ne a u elektromobilů jen v Česku existuje 8 dobíjecích systémů a 4 koncovky. Debata o sjednocení je proto rozhodně na místě. Výrazně by to ulehčilo život tisícům uživatelů,“ říká nezávislý odborník na alternativní paliva Petr Vomáčka, který je sám nadšeným uživatelem LPG.

„Po seznámení se s problematikou rozhodně budu apelovat na ministra dopravy pana Havlíčka, aby toto téma zvedl při jednání Rady. Vláda by měla umět řešit problémy mnoha tisíc řidičů, kteří chtějí jezdit ekologicky,“ slibuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který je přesvědčen, že návrh bude mít šanci na úspěch, protože počet uživatelů alternativních paliv každoročně stoupá.

LPG má potenciál již dnes výrazně omezovat emise z dopravy do doby, než se prosadí bezemisní pohony. V EU je minimálně 8 milionů automobilů na LPG pohon a po celé EU lze najít více než 31 000 tankovacích stanic. Ke konci září 2019 bylo v ČR 955 čerpacích stanic LPG a s tímto pohonem zde jezdí více než 200 000 aut.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL