Souhrn nejdůležitějších událostí týdne


28.06.2020

Vážení přátelé, mám pro Vás opět souhrn důležitých událostí uplynulého týdne. Přeji Vám příjemné čtení.

Víte, co napadlo pana hejtmana a koalici ANO+ODS+ČSSD v Olomouckém kraji? Navrhli dát dotaci skoro 1 milion Kč na zavlažování golfového hřiště. To ale ještě není všechno. Zavlažovalo by se spodní vodou, což už je naprosto proti zdravému selskému rozumu! Takovou pitomost jsem nemohl jen tak přejít a hlasitě jsem se k tomu na jednání zastupitelstva ozval - https://bit.ly/3dBWTs5. Návrh nakonec stáhli, ale ilustruje to, jak současné vedení přemýšlí o správě našeho kraje.

Spustili jsme participační web! V programu uskupení Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj jsme si schválně ještě nechali kousek volného místa. Proč? Chceme totiž zapojit Vás! Založili jsme proto web, kde už dnes najdete více než 20 projektů, které můžete podpořit svým hlasem, nebo můžete přidat projekt zcela nový. Dobré nápady, které získají nejvíce hlasů v naší anketě, pak budeme chtít realizovat. Tak neváhejte a mrkněte na web, hlasujte a sdílejte projekt, který si podle Vás zaslouží podporu. - https://spojenciok.cz/rozvojkraje/

Na zemědělském výboru se opravdu zadařilo, když byly schváleny moje návrhy na lepší ochranu vody a půdy. Mám z toho obrovskou radost. Doufám, že v červenci to schválí i celá Sněmovna ve 3. čtení. Co jsem navrhl?

  • Vodní zákon bude více chránit vodu jako nenahraditelnou složku životního prostředí a přírodního zdroje.
  • Skončí výstavba logistických a nákupních center na nejlepších půdách I. a II. Třídy ochrany. Tuto půdu musíme daleko lépe chránit!
  • Zároveň podpořit větší diverzitu krajiny a i na nejlepších půdách umožnit, aby plantáž dřevin bylo možné zřizovat i na půdě s I. a II. stupněm ochrany. Zde může pomoci snížit větrnou a vodní erozi, přispět k větší biodiverzitě či schopnosti více zadržovat vodu.

KDU-ČSL představila své kandidáty do podzimních senátních voleb! Řada z nich jsou velké osobnosti, které svůj mandát obhajují. Mám ale velikou radost, že můžeme nabídnout i zcela nové tváře. Lidi, kteří ve své profesi ukázali, že mají přínos pro naši společnost. Věřím, že všichni budou skvělými zástupci v Senátu a pomohou ho zachovat jako nejen pojistku naši ústavnosti, ale i rozumu proti současné vlně populismu a prázdným marketingovým zkratkám. Mrkněte na představení všech našich kandidátů - https://bit.ly/2Ywtj2A

Tento týden se konala konference o obraně a bezpečnosti, kde jsem o tomto tématu diskutoval s dalšími představiteli předních politických stran naší země. Diskutovalo se nejen, jak se státy vypořádávají se současnou situací, ale také dopady koronavirové krize na zahraniční a bezpečnostní politiku. Zejména s ohledem na roli EU a NATO. Záznam celé konference - https://www.nbns.cz/online-prenos


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL