Výstavba logistických a obchodních center na nejkvalitnější půdě by měla skončit


26.06.2020

Na zemědělském výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prošly naše návrhy týkající se lepší ochrany vody, půdy a diverzity krajiny.

„Mám z toho obrovskou radost a doufám, že v červenci to schválí i celá Sněmovna ve třetím čtení. Půdu i vodu musíme více chránit, je to naše bohatství,“ připomněl Marian Jurečka, který navrhoval, aby skončila výstavba logistických a nákupních center na nejlepších půdách I. a II. třídy ochrany.

Dalším návrhem, který na výboru prošel je vodní zákon, díky němuž bude možné více chránit vodu jako nenahraditelnou složku životního prostředí a přírodního zdroje.

A do budoucna by měla skončit výstavba logistických a nákupních center na nejlepších půdách I. a II. třídy ochrany. Tuto půdu musíme daleko lépe chránit a pečovat o ni, abychom jí mohli využívat pro zemědělské účely. Musíme také zachovat větší diverzitu krajiny a umožnit, aby plantáže dřevin bylo možné zřizovat i na půdě s I. a II. stupněm ochrany. Zde může vydatně pomoci snížit větrnou a vodní erozi, přispět k větší biodiverzitě či schopnosti více zadržovat pudu.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL