Souhrn nejdůležitějších událostí týdne


22.06.2020

Vážení přátelé, mám pro Vás opět souhrn důležitých událostí uplynulého týdne. Přeji Vám příjemné čtení.

Požádal jsem vládu, aby nás informovala, jak naložila s těmi 300 mld. Kč o které se zvýšil deficit státního rozpočtu. Společně to poslanci ANO+ČSSD+KSČM zamítnuli. Zároveň tvrdí, že je nutné zvýšit deficit o dalších 200 mld. Kč a opět neřeknou na co. Když jim to ale neodhlasujeme, tak prý poškodíme ČR. Tohle uvažování fakt nechápu. Za KDU-ČSL jsem proto jasně řekl, že jsme ochotni navýšení podpořit, ale za jasných garancí investic, které přinesou pracovní místa a podpoří pracující rodiče. Jedná se zejména o podporu výstavby infrastruktury, výstavbu a rekonstrukci bytů nebo pozemkové úpravy.

Za finance obcí jsme bojovali od začátku! Jsem prot rád, že vláda po našem velkém tlaku podpoří obce částkou 1200 Kč na obyvatele. Starosty jsme nenechali na holičkách a dotáhli jsme to do konce.

Velké téma tohoto týdne byl klecový chov slepic. Sám mám doma asi 70 slepic volně na podestýlce, o které se starají především moji kluci. Věřím, že jsou u nás šťastné. Ostatně všem by nám mělo ležet na srdci, aby chovaná zvířata měla co nejlepší podmínky. Pokud má mít zákaz smysl a nemá mít jen negativní dopad na naši vlastní produkci, tak musíme taky brát v potaz, jak vypadají podmínky chovů v ostatních zemích EU a v jiných třetích zemích, které mají přístup na náš trh. Proč? Pokud dojde k zákazu jen v ČR, tak u nás může jen poklesnout soběstačnost a budeme více dovážet především z Polska, ze Slovenska a z některých východních zemí. Slepicím by to nakonec moc nepomohlo a výrazně by se zhoršila situace našich zemědělců. Proto si myslím, že daleko lepší postup by byl, aby vláda prosazovala zákaz na celoevropské úrovni. Nechci, aby to dopadlo jako u kožešinových zvířat, která sice u nás už nechováme, ale dováží se výrobky z jiných zemí, kde byly a jsou daleko horší podmínky pro chov těchto zvířat. Byl bych také rád, aby se vyslal jasný signál chovatelům, především těm středním a malým, kteří také tyto chovy mají, že jim pomůžeme z hlediska nutných investic, které budou muset udělat při přechodu na jiné typy chovů.

Jako KDU-ČSL chceme chránit vodu a půdu přímo v naší Ústavě! Proč je to potřeba? Dám 2 konkrétní příklady. V Uherském Ostrohu by nemohla projít těžba štěrkopísku nebo by se nemohlo vyjmout z půdního fondu 44 ha nejlepší zemědělské půdy u Hněvotína na průmyslovou zónu. Ostatně už jako ministr jsem podporoval pozemkové úpravy, pěstování tzv. citlivých komodit např. ovoce i zeleniny a snížil jsem o polovinu paušální platbu na plochu pro zemědělce. Kromě ochrany vody a půdy v Ústavě jsem navíc předložil i návrh na zpřísnění ochrany půd I. a II. třídy. Nechci, aby se na naší nejúrodnější půdě stavěly průmyslové zóny a logistická centra!

Dostupné bydlení je pro KDU-ČSL prioritou! Proto jsem ve Sněmovně podal řadu návrhů: 

  • Osvobození prodeje bytů od plateb DPH 
  • Snížení daňového zatížení u tzv. sociálního bydlení (tj. byty do 120 m2 podlahové plochy, rodinné domy do 350 m2 podlahové plochy, stavby sociálních zařízení apod.). Navrhuji, aby se u výstavby a prodeje takových staveb bylo DPH 10 % namísto současných 15 %
  • Vládní návrh kompenzuje zrušení daně z nabytí nemovitosti zrušením možnosti odečíst si ze základu daně částku, která se rovná zaplaceným úrokům z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru. Já navrhuji tuto možnost ponechat, nebo případně alespoň prodloužit dobu po kterou lze obě výhody využít.

Společně s Ondřej Benešík jsem se sešl s vedoucím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Liangem-Ruey Ke. Bylo to velmi příjemné setkání a probrali jsme třeba i možnou spolupráci v oblasti zemědělství a boje se suchem. I když se to na první dobrou nezdá, pro Tchaj-wan je téma zadržení vody v krajině také velmi aktuální a rádi se s námi prý podělí o své know-how. Také jsme poděkovali Tchaj-wanu za jeho nezištnou pomoc v době koronavirové krize.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL