Kdyby ochrana vody byla v ústavě, tak by nemohlo projít ložisko těžby štěrkopísku na Uherskoostrožsku


19.06.2020

Česká televize

Problém sucha je v těchto dnech, kdy jsou na některých místech lokální povodně, poněkud úsměvný. Aktuální vydatný déšt sucho do budoucna nevyřeší. Ve čtvrtek mimořádně jednali poslanci právě o suchu a opatřeních, jak se s tím to fenoménem do budoucna vypořádat. „Musíme kombinovat opatření pro zadržení vody pro období sucha, ale i pro období velkých srážek, aby tato opatření zadržela vodu tak, abychom nebyli postiženi povodněmi a domy nebyly vyplavovány," řekl v Událostech, komentářích předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Šéf lidovců uvedl, že bylo v minulosti chybou, že se některá opatření dělala jednoúčelově, například proti povodním, ale zapomínalo se na zadržování vody v krajině.

KDU-ČSL už před rokem přišla s návrhem na ústavní ochranu vody a půdy. Navrhovaná změna ústavy má spočívat v přidání pěti slov v článku 7, který uvádí, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Nově by článek zněl, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství.“

„Tou minimalistickou úpravou říkáme, že chceme chránit vodu a půdu. Kdyby tady dneska v Ústavě ČR ta změna byla, tak třeba na Uherskoostrožsku nemůže projít ložisko těžby štěrkopísku, protože je tam vodní zdroj pro 140 tisíc lidí. Nemohlo by ani projít vynětí 44 hektarů nejkvalitnější zemědělské půdy ze Zemědělského půdního fondu na průmyslovou zónu v Hněvotíně na Olomoucku," uvedl lídr lidovců.

Více zde - https://bit.ly/310gLlY


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL