ÚSTR a co s tím?


11.04.2013

Zaznamenal jsem polemiky v diskusích o tom, jestli potřebujeme takový ústav, který by se věnoval naší bolestné historii v minulém století, která je poznamenána dvěma totalitními režimy. Jsem přesvědčen o tom, že takovou instituci potřebujeme. Podívejme se do sousedního Německa, kde se od II. světové války intenzivně zabývají do dnešních dnů studiem fašismu.

U nás je situace okolo ÚSTRu od jeho vzniku poměrně komplikovaná. Část spíše levicové společnosti pochybuje o užitečnosti této instituce a někteří její zástupci obviňují pravici, že tento ústav byl využíván k účelovým výkladům historických skutečností především proti levici.

Další podobné argumenty nechci uvádět, spíše k jádru problému. ÚSTR zde je a funguje. Historii je třeba znát a seznamovat s ní mladé generace, abychom ji již nikdy v tak dramatické podobně nemuseli opakovat. Problémem jsou vyhrocené neracionální debaty v politických kruzích.

Během posledních dvou měsíců jsem zaznamenal kritiku na adresu bývalého ředitele D. Hermana. Je překvapivé, že tato kritika nezaznívala dříve, ale až po volbách do Senátu, který ovládla ČSSD. Pokud někteří představitelé ČSSD kritizovali že ÚSTR je pod „vlivem“ pravice, pak nyní ČSSD měla historickou možnost vést debatu a vytvořit prostředí, které by bylo spíše odborné a politicky spíše vyvážené. Nestalo se.

Osobně považuji za špatné řešení, aby ÚSTR měl radu, která je volena politiky a řekněme si popravdě, vždy se na této volbě bude projevovat to, kdo bude mít v Senátu většinu. Jsem přesvědčen, že rada a tedy i ÚSTR by neměl být pod vlivem politických stran. Měla by to být spíše parketa pro akademickou půdu a historiky. Netvrdím, že to je nejlepší řešení, ale nyní byla šance o tom vést vážnou a racionální debatu a soustředit se na dlouhodobě dobré řešení.

Bohužel nyní se tak nestalo, ČSSD ono pomyslné kyvadlo vyhrotila na druhou stranu. Smysl ústavu, aby fungoval jako odborná a nepolitická instituce je opět promrhaná, alespoň mám tento silný pocit. Budu rád, pokud budoucnost ukáže, že se dnes pletu.

Pokud budeme takto v ČR postupovat i v jiných institucích a situacích, pokud bude vítězit stranický dres, aktuální většina, pak se posuneme jako společnost kupředu jen těžko. Není to jen případ ÚSTRu, ale jsou to i špatná vládní rozhodnutí jako je důchodová reforma, či přehlížení problémů v krajích současnou vládou, či přístup prezidenta k této vládě.

Takto to donekonečna nejde, jsme jeden stát. Pokud chceme jít kupředu, pak to bez hledání dobrých řešení a diskusí s partnery i z opačného tábora půjde dost těžko.

Marian Jurečka

1. místopředseda KDU-ČSL

https://www.facebook.com/marian.jurecka?ref=tn_tnmn


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL