Souhrn nejdůležitějších událostí týdne


31.05.2020

Vážení přátelé, mám pro Vás opět souhrn důležitých událostí uplynulého týdne. Přeji Vám příjemné čtení.

Jako KDU-ČSL již více než před rokem jsme iniciovali novelu Ústavy s cílem lépe chránit půdu a vodu - https://bit.ly/3e0UirW. V týdnu jsem se sešel s ministrem zemědělstvím právě k tématu sucha a ochrany vody, abychom prodiskutovali aktuální návrh ministerstva. Chybí mi v něm důraz na ochranu půdy, větší zohlednění přírodního vodního cyklu a měl by dle mého názoru také projít meziresortním připomínkováním, legislativní radou vlády a následným projednáním vládou. Další podrobnosti o této schůzce si můžete poslechnout na záznamu tiskovky věnonavé pouze tomuto tématu - https://bit.ly/2TVjbOk

Rozhodnutí vlády brát z rozpočtů krajů, měst a obcí je špatné! Starostové moc dobře vědí, jaké investice jsou u nich potřeba a dlouhodobě je plánují. Už tak se musí obce vypořádat s úbytkem financí kvůli koronaviru a fakt nedává smysl sebrat peníze z lokálního rozpočtu, aby se následně mohly složitě vracet pomocí dotací, které jen vytvoří zbytečnou administrativu a neumožní starostům investovat dle jejich představ, jak obec potřebuje a jak to slíbili svým spoluobčanům. Vystoupil jsem k tomu i ve Sněmovně - https://bit.ly/3eGUayt

Stále se objevují spekulace o tom, zda stát odkoupí leteckou společnost ČSA/Smartwings. Za sebe zcela jasně říkám, že společnost Smartwings nemá mít žádné speciální zacházení! Není to žádný strategický podnik a nezajišťuje ani vnitrostátní dopravu, takže nevidím důvodum dávat ji jinou podporu než dostali ostatní v podobě programů Covid. Chcete vědět, jak je to s podporou leteckých společností v zahraničí a jak si vlastně představuje podporu státu pan Šimáně? Přečtěte si můj komentář - https://bit.ly/2ZXbKtJ

Dostal jsem spoustu zpráv od mnoha starostů z Olomouckého kraje, obzvláště z malých obcí, že u nich mají velký problém dopravit děti do škol. Vedení kraje totiž rezignovalo na jednu ze svých základních funkcí, totiž zajistit dopravní obslužnost. Ponechali pouze prázdninový provoz veřejné dopravy a až do konce školního roku na tom nechtějí nic měnit - https://bit.ly/2Xx93MK. Dopravu dětí tak museli na venkově zajišťovat např. místní hasiči. Za Spojenci - Koalici pro Olomoucký kraj říkám, že s takovým jednáním vedení kraje nemůžeme souhlasit a na červnovém krajském zastupitelstvu se budeme ptát, proč hejtmanství nezkusilo najít řešení, které by tomu předešlo a nedokáže ani operativně reagovat.

V tomto týdnu jsme si připomněli 78 let od chvíle, kdy parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli úspěšný atentát na Reinharda Heydricha, což byla jedna z nejvýznamnějších odbojových akcí 2. světové války. Neměli bychom zapomínat na jejich hrdinský čin, ale ani na ostatní účastníky operace Anthropoid (Josef Valčík, Adolf Opálka, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Bublík), kteří položili své životy za naši svobodu a bohužel se jim někdy nedostává stejné pozornosti a úcty. Čest jejich památce.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL