Živnostníci nejsou paraziti, pane stínový ministře financí!


11.04.2013

Je pravda, že je velký rozdíl mezi odvody živnostníků a zaměstnanců, sám osobně tento stav velmi dobře znám. Jsem soukromě hospodařící zemědělec a zároveň pracuji na hlavní pracovní poměr u soukromé firmy a znám onu disproporci odvodů, která je významně větší v případě zaměstnaneckého poměru. Bohužel tento stav není problémem živnostníků. Je to problém státu, který nedokázal nastavit systém tak, aby byl vyvážený pro živnostníky i zaměstnance a aby jejich odvody reálně odrážely i budoucí výplaty z těchto systémů. Proto nazvat živnostníky parazity je nehoráznost první kategorie. Toto vyjádření je jasným vzkazem živnostníkům, drobným a středním podnikatelům, jak o nich představitelé ČSSD smýšlí. Na začátku sjezdu se předseda Bohuslav Sobotka vyjadřoval pro podporu podnikatelů, nyní jeho stínový ministr financí jasně odkryl karty.

KDU-ČSL hledá reálné a funkční řešení této disproporce. Uvědomujeme si, že živnostníci berou na sebe značná rizika. Na druhou stranu je jasné, že lidé v zaměstnaneckém poměru a jejich zaměstnavatelé nemohou nést náklady na financování sociálního a zdravotní systému sami. Je třeba hledat rozumný a funkční kompromis, ne třídního nepřítele, jak předvedl stínový ministr financí ČSSD.

 

Marian Jurečka

1. místopředseda KDU-ČSL

https://www.facebook.com/home.php#!/marian.jurecka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL