Proč podporuji, aby obchody prodávaly více českých potravin?


27.05.2020

Chceme pestrou krajinu dostatek vody a větší biodiverzitu? Určitě ANO!

Je ale realistické očekávat, že k tomu dospějí naši zemědělci jen v rámci dotací a zákazů?

Myslím, že ne. Jako ministr jsem se snažil hledat cesty ke zlepšení postavení zemědělců v dodavatelsko-obchodním řetězci a k posílení jejich podílu na prodejích potravin. Proto jsem zavedl u potravin označení jejich původu, včetně označení Česká potravina, a prosadil jsem na celoevropské úrovni narovnání podmínek dodavatelsko-odběratelských vztahů. Bohužel to nevede k nárůstu podílu našich domácích potravin na pultech prodejen a pestřejší krajiny bez pomoci při odbytu potravin těžko dosáhneme.

Návrh, aby obchody prodávaly 85 % českých potravin, je jedna z možností. Rozhodl jsem se tuto cestu podpořit, i když má taky své mouchy. Dá nám ale prostor pro nárůst poptávky po domácích potravinách, především po ovoci a zelenině, a to safra potřebujeme.

Určitě neznamená nic, přestože to píšou někteří komentátoři, pro exotického ovoce a jiné podobné potraviny, které u nás logicky nemůžeme produkovat. Je naopak o celkovém objemu potravin, které u nás produkovat lze. Jinak řečeno týká se pouze toho, co se u nás reálně můžeme pěstovat. Nikoli nějakých banánů a kokosů, jak někdo psal.

Vliv na vyšší cenu potravin to mít určitě nebude. Již dnes v řetězci PENNY garantují, že 7 z 10 potravin, které u nás lze produkovat, je českého původu. Jsou dražší nebo je celý řetězec PENNY dražší? Není! Navíc ceny zemědělských komodit, které se dnes obchodují v ČR, vycházejí z cen globálních komoditních burz, takže se jen dopočítávají náklady na dopravu. Např. u ceny brambor, jablek, cibule atd., kterou chce zemědělec nabídnout obchodníkovi či řetězci, se není schopen výrazně odchýlit od cen na komoditních burzách.

Zaznívá také argument, že to je jen a jen pomoc Agrofertu. Odmítám principiálně házet celé zemědělství do pytle s Agrofertem! Navíc nevím o tom, že by podniky Agrofertu dělaly produkci ovoce, zeleniny či brambor. Tohle beru jen jako nepodařený pokus o mediální zkratku, která je vůči pěstitelům zeleniny a ovoce hodně nefér!

Navíc současná podoba není finální, věřím, že ještě v Senátu bude prostor některé parametry upravit a důležité také bude vyhláška, která stanoví, jak konkrétně bude zákon v praxi aplikován. Beru to ale jako cestu, která dává šanci také na snížení počtu nesmyslných dovozů potravin přes půl planety, když se jedná o něco, co si u nás můžeme a hlavně umíme vyprodukovat sami.

Když se to povede, tak to na více místech v ČR může vypadat takhle. První fotka je ze Šumavy, druhá ze Slovácka.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL