Marian Jurečka: Vodu si neušijeme! Opatření proti suchu jsem zaváděl celé 4 roky.


26.05.2020

Občas se mně lidé ptají, co jsem ještě jako ministr udělal v boji se suchem a proto jsem se rozhodl alespoň některá opatření sepsat do krátného článku.

Snížil jsem o polovinu paušální platbu na plochu pro zemědělce a tyto peníze zacílil na podporu tzv. citlivých komodit, tedy pro ty zemědělce, kteří pěstují ovoce, zeleninu, bílkovinné plodiny, brambory, cukrovku, chmel a chovají skot. S těmito plodinami je spojena pestřejší krajina, lepší péče o půdu a její schopnost zadržet vodu.

Významně jsem také podpořil pozemkové úpravy (remízky, biokoridory, meze, rybníky, mokřady, retenční nádrže atd.), které vracejí katastrům obcí a měst pestrou krajinu. Bohužel po mém odchodu tato aktivita klesla cca o 40%.

Začali jsme systematickou spolupráci s odborným týmem Intersucha, kteří se této problematice dlouhodobě věnují v rámci pracoviště CzechGlobe i na Agronomické fakultě MENDELU.

Se současným ministrem Richardem Brabcem (ANO) jsme v roce 2014, kdy ještě žádné sucho nebylo, založili pracovní skupinu odborníků, která do dnešní doby funguje a připravuje konkrétní změny jak upravit zákony, jak postupovat v krajině atd.

Významně jsem nastartoval podporu investic do efektivních závlahových systému, zavedli jsme podporu biopasů a meziplodin, suché poldry se začaly připravovat i jako retenční nádrže atd. 

Meliorace jsme měli v plánu řešit a v roce 2017 jsme chystali ve spolupráci s lidmi z týmu Intersucha dvouletý projekt, který by zmapoval meliorační soustavy a dokázal by popsat, které jsou naprosto zbytečné a zhoršují sucho a ty zaslepit, pak ty, které mají smysl, pokud budou řiditelné a pak ty které by bylo navíc možné využít k závlaze. Bohužel po mém odchodu toto celé dal můj nástupce do šuplíku. Rok před tím jsme něco podobného udělali u závlahových systémů a toto mělo navazovat.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL