Štěrku se nenapijeme, vodu si neušijeme! Lidovci diskutovali s ministrem zemědělství o ochraně vody a půdy


26.05.2020

tisková zpráva

Lidovci představili minulý rok návrh na ochranu vody a půdy jako první. Následovaly je další strany. Vlastní návrh připravuje i ministerstvo zemědělství, v jehož verzi ale chybí větší důraz na půdu. Největší zásoba vody je totiž v půdě. „Štěrku se nenapijeme, vodu si neušijeme,“ shrnul na tiskové konferenci po jednání se zástupci resortu zemědělství předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Na dnešním jednání jsme apelovali na pana ministra Tomana a jeho tým, aby připomínky KDU-ČSL, které zdůrazňují nutnost explicitně zmínit ochranu půdy, hospodaření na půdě a také podporu zasakování vody v krajině do spodních vod, zapracoval do návrhu,“ dodal šéf lidovců.

Příští válka v Evropě se může vést o vodu

Místopředseda Petr Hladík, který se v rámci KDU-ČSL zabývá životním prostředím, považuje ochranu vody a půdy za strategický krok. Podle něj může být příští konflikt v Evropě kvůli vodě. Vždyť podle expertů je v České republice největší sucho za posledních 500 let. „Pro každého je důležité, aby mu po otočení kohoutkem tekla voda, ale jednou to tak být nemusí,“ zmínil 1. náměstek brněnské primátorky Hladík. štítky KDU-ČSLzemědělstvílidovciMarian Jurečkapůdavodaochrana


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL