Jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu musí být transparentní


21.05.2020

Tisková zpráva

Podle KDU-ČSL nebyl proces výběru předsedy Nejvyššího soudu (NS) ze strany prezidenta Zemana bohužel tak transparentní, jak by si obsazování nejvyššího postu v soustavě obecných soudů v České republice zasloužilo.

"Není zřejmé, jaká kritéria, ať už odborná, nebo manažerská, prezident Zeman zvažoval a jak rozhodnutí odůvodnil. Říci jen, že se tak prostě rozhodl je sice možné, ale veřejnost by si zasloužila alespoň nějaký bližší komentář, proč se takto pan prezident rozhodl," uvedl ke jmenování Petra Angyalossyho předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a dodal, že tím však nezpochybňuje odborné kvality nového pana předsedy.

Jeho kariéra, osobnostní kvality a odborná činnost je však známa pouze v úzkém soudním prostředí, nikoliv širší veřejnosti. "Každopádně přeji novému panu předsedovi mnoho úspěchů, protože zvýšení efektivity a úrovně cele soudní soustavy, výkonu práva a spravedlnosti je ve veřejném zájmu nás všech," doplnil Jurečka.

Post předsedy NS je nejvyšším postem v české justici v rámci obecných soudů a bude do značné míry ovlivňovat celé justiční prostředí. "V této souvislosti považuji za poněkud zarážející, že prezident republiky bez komentáře ponechal odborná doporučení nesporných justičních autorit, ať již bývalého předsedy Nejvyššího soudu, nebo ministryně spravedlností," poznamenal ke jmenování Angyalossyho poslanec Marek Výborný, který je zároveň členem ústavně právního výboru.

"Novému předsedovi Nejvyššího soudu, jehož jméno je i v justičním prostředí poměrně neznámé, přeji nejen úspěšné vedení Nejvyššího soudu i s naplněním jeho vytčených cílů, ale i to, aby si získal potřebný respekt a autoritu celé právní obce," dodal Výborný.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL