Konec starých exekucí v Česku! KDU-ČSL přichází s návrhem milostivého léta


15.05.2020

tisková zpráva

Lidovci představili dva zásadní návrhy takzvaného institutu milostivého léta, které podstatným způsobem řeší pomoc pro stávající dlužníky s exekucí. V České republice v současné době evidujeme bezmála 4,5 milionů exekucí. „Hledali jsme možná řešení, abychom se vypořádali s touto minulostí, která byla často způsobena ať už nedomyšleností zákonodárce, anebo naprosto pochybnými a často nemravnými kroky věřitelů. Není možné tolerovat nadále excesy s mnohonásobným růstem příslušenství u často bagatelních dluhů,“ přiblížil na tiskové konferenci poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, který tyto návrhy připravil.

Podle Výborného jsou tyto dva návrhy cestou pro všechny, kteří se ocitli v dluhové exekuční pasti. „Nerezignujeme úplně na zaplacení dluhu, ale chceme konečně vyřešit tu kouli u nohy v podobě téměř čtyř a půl milionů exekucí, kterou si jako společnost vlečeme z minula,“ řekl Výborný.

První návrh počítá s tím, že u dluhů vůči státu postačí k ukončení exekuce uhradit jistinu čili dluh a 500 korun na náklady řízení exekutorovi. Vše ostatní se odpouští. Stát si toto dobrodiní bude moci dovolit již proto, že mu tím bude řada pohledávek jednorázově uhrazena.

U dluhů vůči soukromým věřitelům platí princip 1+1, kdy má dlužník povinnost uhradit jistinu a maximálně jednou tolik na nákladech a veškerém příslušenství. V této položce jsou zahrnuty i náklady řízení exekutorovi. „V praxi to znamená, že pokud člověk dluží 25 tisíc korun, tak zaplatí 50 tisíc a zbytek mu je odpuštěn. Žádné šroubování dluhu do závratných výšin kvůli penále,“ vysvětluje Výborný. Výjimku tvoří pouze dluhy na výživném, náhrady škod a škody z úmyslných trestných činů, na které se toto dobrodiní vztahovat nebude.

„Je evidentní, že tady v minulosti nebyla nastavena správně legislativa, která by dokázala chránit občany České republiky před tím, aby se tak snadno a rychle nedostávali i vinou nekalých praktik do dluhových pastí, nepřicházeli o stovky tisíc korun a v nejhorších případech o střechu nad hlavou,“ doplnil předseda lidovců Marian Jurečka.

Lidovci budou u těchto pozměňovacích návrhů navrhovat, aby účinnost byla tři měsíce po nabytí platnosti zákona. „To znamená, aby se „milostivé léto“ skutečně týkalo roku 2020, případně 2021. Potřebujeme lidem pomoci hned,“ uvedl Výborný s tím, že tyto návrhy představí na sněmovním ústavně-právním výboru na začátku června.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL