Souhrn nejdůležitějších událostí týdne


04.05.2020

Vážení přátelé, mám pro Vás opět souhrn důležitých událostí uplynulého týdne. Přeji Vám příjemné čtení.

Musím začít zprávou z které nemám vůbec radost. Podal jsem trestní oznámení kvůli postupům při nákupech ochranných pomůcek, protože už jsem neviděl jiné východisko. Sněmovna odmítla mou výzvu vládě, aby od 1. května, tedy i během stavu nouze, začala nakupovat ochranné pomůcky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Navíc stále se dostávají na veřejnost informace o dalších nesrovnalostech při těchto nákupech. Proto si myslím, že je na místě řešit to formou trestního oznámení. Nechci tady stav, kdy se zhasne a pak se teprve nakupuje. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá například, že:

  •  některé nákupy byly mnohonásobně předražené
  • docházelo k diskriminaci výrobců, často se navíc jednalo o české firmy
  • jako dodavatelé byly vybrány mimo jiné společnosti De Sol Investment s.r.o. s nejasnou majetkovou strukturou, jejíž skutečný vlastník sídlí v daňovém ráji a proti jednateli je vedeno 11 exekučních řízení, dále La Factory s.r.o., což je společnost, která dle poslední účetní uzávěrky bez tržeb a zaměstnanců, nebo Reality World s.r.o., jejíž jednatel byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO Celé zdůvodnění a text trestního oznámení - https://bit.ly/3d9zsq4

Založili jsme online tržiště! Byla vám uzavřena provozovna, vypadl vám příjem, máte pokles poptávky apod.? Zapište se na našem online tržišti - https://bit.ly/3fd2VBf! Můžete zde nabídnout své služby nebo výrobky např. formou voucherů. My pak budeme tuto nabídku sdílet našim členům a příznivcům, aby mohli podpořit i vaše podnikání. #spolecnepomoci

KDU-ČSL představila svoje návrhy k odpadovému zákonu. Věděli jste, že v ČR je 178 skládek, což z nás dělá evropskou velmoc? Přitom odpady dokážeme recyklovat a vyrábět z nich teplo nebo elektřinu. Proto navrhujeme následující:

  • zavést zálohy na PET lahve do objemu 5 litrů ve stejné výši, jaká je u pivních lahví
  • společnosti, které vydávají letáky, by měly platit za jejich zpětný odběr jako u obalu
  • prostředky ze zvýšeného poplatku za skládkování chceme použít na modernizaci technologií odpadového hospodářství - např. linek na třídění odpadu
  • sníženou sazbu DPH na výrobky z recyklátů
  • zvýhodnění výrobků z recyklátů v rámci veřejných zakázek
  • dát obcím více možností v rámci svozu odpadu od právnických osob a firem

Vláda mediálně velmi silně prezentovala, že podporuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. Víte ale, že chce zároveň zrušit i uplatnění úroku z hypoték z dani? Zvláště nízkopříjmové rodiny a ty, které mají dlouhodobou splatnost hypotéky, by si tak vůbec nepolepšily! Prostě zase jen další velká PR akce. Jako KDU-ČSL budeme podporovat nejen zrušení daně z nemovitosti, ale zároveň ZACHOVÁNÍ současného systému odpočtu úroků z hypoték z daní. To je větší podpora bydlení!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL