Marian Jurečka podává trestní oznámení kvůli postupu při nákupech ochranných pomůcek


29.04.2020

Podal jsem trestní oznámení!

Z veřejně dostupných informací o nákupech ochranných pomůcek během nouzového stavu vyplývá:

  • některé nákupy byly mnohonásobně předražené
  • docházelo k diskriminaci výrobců, často se navíc jednalo o české firmy
  • jako dodavatelé byly vybrány mimo jiné společnosti De Sol Investment s.r.o. s nejasnou majetkovou strukturou, jejíž skutečný vlastník sídlí v daňovém ráji a proti jednateli je vedeno 11 exekučních řízení, dále La Factory s.r.o., což je společnost, která dle poslední účetní uzávěrky bez tržeb a zaměstnanců, nebo Reality World s.r.o., jejíž jednatel byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO

Včera Sněmovna odmítla mou výzvu vládě, aby od 1. května, tedy i během stavu nouze, začala nakupovat ochranné pomůcky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proto si myslím, že je na místě řešit to formou trestního oznámení. Nechci tady stav, kdy se zhasne a pak se teprve nakupuje. Vystoupil jsem k tomu i na jednání Sněmovny - https://bit.ly/2YfPwSV

 


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL