Dopis předsedy Mariana Jurečky k prodloužení nouzového stavu


29.04.2020

Milé sestry a bratři,

v Poslanecké sněmovně dnes jednáme o vládním návrhu na prodloužení stavu nouze až do 25. května 2020. Víme, že situace není jednoduchá a ani v nejmenším ji nepodceňujeme, protože ochrana zdraví občanů České republiky je pro nás na prvním místě, přesto nám jeho prodloužení o dalších 25 dnů připadá s ohledem na současnou situaci jako příliš dlouhá doba.

Naopak v případě ukončení nouzového stavu už 1. května nastane velký problém pro mnoho oborů i pro fungování v rámci řízení státu. Proto navrhujeme kompromisní řešení v podobě prodloužení nouzového stavu o deset dní, abychom stihli legislativně ošetřit vše, co je zapotřebí před plným přechodem do běžného režimu bez využití nouzového stavu. Žádáme také konkrétní představení dalšího plánu nákupů zdravotnických pomůcek. V rámci doprovodného usnesení jsme dnes navíc navrhli, aby se od 1. května nakupovaly zdravotnické pomůcky transparentně podle zákona o veřejných zakázkách, i když bude stav nouze prodloužen.

Chceme tak poskytnout čas vládě k tomu, aby zajistila pozvolný přechod z centrálního zásobování ochranných zdravotních pomůcek zpět na úroveň jednotlivých zdravotnických a sociálních zařízení.

1. Je důležité, aby vláda a Bezpečnostní rada státu definovaly, jaké budou zásoby zdravotních ochranných pomůcek ve Správě státních hmotných rezerv.

2. V rámci této doby budeme požadovat po vládě, aby vyřešila kompenzační bonusy pro ty skupiny obyvatel, které zatím sítem podpory státu propadávají.

3. V nejbližších dnech by také vláda měla poskytnout informace o tom, jak to dále bude vypadat v oblasti školství.

4. V neposlední řadě by měla vláda využít času k přípravě masivního investičního programu na podporu pracovních míst a rozvoje českých firem.

Závěrem bych chtěl dodat, že nás v minulých dnech zároveň velmi pobouřily zveřejněné informace, týkající se pochybných vládních nákupů zdravotnického materiálu. Z tohoto důvodů žádáme prošetření těchto zakázek. Já jsem dnes podal i trestní oznámení, aby nezůstalo jen u výzev a apelů.

Máme za sebou první poločas, naše země nyní bude potřebovat rychlá a efektivní opatření, aby se z této krize dostala. Celou dobu této krize se snažím, aby KDU-ČSL vystupovala konstruktivně. Snažím se komunikovat se členy vlády, řešit konkrétní podněty, problémy občanů a navrhovat naše řešení. Předložili jsme na dvacet konkrétních pozměňujících návrhů k vládním návrhům zákona, kterými jsme se snažili pomoci těm, kteří si ji zaslouží a na které vláda zapomněla.

Na celé moje dnešní vystoupení v Poslanecké sněmovně se můžete podívat zde (čas videa 1:32:45 - 1:51:30)

Přeji Vám všem hodně zdraví a duševní pohody

Zdař Bůh

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL