KDU-ČSL: Státní příspěvky by se neměly vyplácet firmám se sídlem v daňových rájích


22.04.2020

Tisková zpráva

Lidovci navrhují, aby se v době pandemie koronaviru státní pomoc poskytovala pouze těm právnickým osobám, které sídlí v ČR, a nevztahovala se na firmy se sídlem v daňových rájích. Další podmínkou je, že tyto firmy nesmí vykupovat své akcie ani odvádět své příjmy do zahraničí minimálně do konce roku 2021.

„Lidovecký návrh má z podpory vyloučit firmy, které sídlí v daňových rájích, odvádějí příjmy z činnosti v ČR do zahraničí nebo nakupují vlastní akcie," řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, podle kterého nedává smysl, aby finanční podporu od státu dostaly firmy, které do místní ekonomiky mnoho nepřináší a účelově sídlí v daňových rájích, pomoci by jim tedy měly ty země, ve kterých sídlí. Pokud má dnes stát pomáhat firmám, pak je fér, aby firmy, které tuto pomoc využijí, alespoň do konce roku neodváděly své příjmy do zahraničí.

Kontrolu takovýchto subjektů by prováděla krajská pobočka Úřadu práce, která by v případ neoprávněného čerpání nebo při porušení podmínek v budoucnu mohla od zaměstnavatele kdykoliv požadovat předložení dokladů prokazujících plnění závazku. V případě nepředložení dokladů nebo porušení závazku bude zaměstnavatel povinen příspěvek okamžitě vrátit.

Příspěvek se poskytuje za podmínky, že sídlo zaměstnavatele není, ani v uplynulém roce nebylo, v některé z následujících zemí:

 1. Americká Samoa,
 2. Americké Panenské ostrovy,
 3. Aruba,
 4. Bahamy,
 5. Bahrajn,
 6. Barbados,
 7. Bermudy,
 8. Fidži,
 9. Gibraltar,
 10. Guam,
 11. Jersey,
 12. Kajmanské ostrovy,
 13. Omán,
 14. Ostrov Man,
 15. Palau,
 16. Panama,
 17. Samoa,
 18. Seychely,
 19. Trinidad a Tobago,
 20. Vanuatu.

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL