KDU-ČSL představila balíček opatření na pomoc ekonomice


21.04.2020

tisková zpráva

Česká republika aktuálně čelí pandemii koronaviru Covid-19, která má vedle dopadů zdravotních i výrazné dopady hospodářské a sociální. Lidovci považují opatření vlády směřující ke kompenzaci těchto důsledků za nedostatečné. Proto tímto návrhem upravují parametry některých mimořádných vládních zákonů a zároveň navrhují opatření, kterými stát může stabilizaci ekonomiky pomoci.

Lidovecký balíček opatření na pomoc ekonomice bude mít příznivé dopady na podnikatelské prostředí v České republice. „V době mimořádné krize ulehčuje podnikatelům v oblasti placení DPH, silniční daně a náhrady mzdy; přispívá jim taktéž na nájmy uzavřených provozoven. Zákon podporuje také další skupiny obyvatel, a to tzv. pendlery, osoby zaměstnané na DPP či DPČ a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň zaměstnané,“ představil balíček opatření na tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Lidovecký balíček opatření zahrnuje:

  • Zvýšení ošetřovného ze 60 % na 80 % vyměřovacího základu, a to zpětně k 11. březnu
  • Odložení termínu splatnosti DPH za daňové období roku 2020 o jeden rok
  • Zrušení silniční daně pro letošní rok
  • Po stanovenou dobu hradí nemocenskou stát již od prvního dne karantény namísto náhrady mzdy placené zaměstnavatelem
  • Kompenzační bonus pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané (250 korun denně), pendlerům (500 Kč denně), osobám zaměstnaným na DPP a DPČ (300 Kč denně) a malým a středním podnikatelům – právnickým osobám (70% z denního nájmu provozovny až do výše 3000 Kč denně).
  • Při využití ochranné doby hradí úvěrovaný, ať už spotřebitel či podnikatel, pouze polovinu sjednaného úroku, nejvýše však 9 % (repo sazba zvýšená o 8 procent)

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL