KDU-ČSL chce vysvětlení! Proč zakázku na nákup termokamer získala zahraniční firma a opravdu nakupovala roušky do té doby spící firma?


15.04.2020

Tisková zpráva

Ač tuzemské firmy nabízí své ochranné výrobky vládě už od počátku roku, ta je přesto objednává v zahraničí. Proč jsou stále upřednostňovány zahraniční firmy, i když tuzemské společnosti dokážou pokrýt poptávku co do rozsahu i kvality? Týká se to termokamer, nanotechnologií, výroby roušek, respirátorů a řady dalších produktů. KDU-ČSL žádá vysvětlení.

„Stále dokola se dozvídáme, že s českými firmami nikdo nejednal a na jejich mnohdy opakované nabídky nikdo nereagoval,“ konstatoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, kterého zajímá, proč stát dává přednost zahraniční produkci. „Nerozumíme tomu, proč se podporuje například dovoz termokamer z Číny, když minimálně jedna tuzemská firma mohla potřeby státu už dávno pokrýt,“ dodal Jurečka.

České firmy stát oslovuje od dubna

Vesměs až od dubna se začíná stát ozývat tuzemským firmám a zajímá se o možnosti spolupráce. „To je pro nás nepřijatelné, v současné situaci musí být naší hlavní prioritou co největší soběstačnost v dodávkách ochranných pomůcek a dalších strategických produktů jako jsou například zmiňované termokamery. Nemůžeme se spoléhat na to, co se podaří nakoupit v zahraničí, kdy se k nám dodávka dostane a v jaké kvalitě nakonec bude,“ uvedl Jurečka. Podle kterého se ve chvíli, kdy světový trh trpí akutním nedostatkem těchto produktů, musíme soustředit a maximálně podpořit především vlastní produkci a případně i následný export.

Nanotechnologie a termokamery máme naopak vyvážet

Je to jedna z možností, jak rozhýbat současnou stagnující ekonomiku a vytvořit si do budoucna dobrou pozici v tomto segmentu. Patříme ke světovým lídrům v oblasti nanotechnologií, dokážeme uzpůsobit výrobu tak, aby se její kapacita dostala na maximum a převýšila tuzemskou spotřebu. Naším cílem by mělo být co nejvíce zásobovat okolní trhy a ne házet místním firmám klacky pod nohy. Krize podle něj přeje především připraveným a nanotechnologie nebo dodávky termokamer jsou správným směrem, jak se po odeznění pandemie nestát zase jen montovnou Evropy.

Z nulového obratu na miliardu – i to umí nouzový stav

Zároveň bude KDU-ČSL chtít po ministerstvu zdravotnictví vysvětlení, z jakého důvodu byly nakoupeny ochranné pomůcky za více jak miliardu bez DPH přes firmu, která do té doby negenerovala žádný zisk. „Zdá se, že nouzový stav byl zneužitý k podivným nákupům a pokud se potvrdí zpráva, kterou publikoval Deník N, měla by tyto nákupy důkladně vyšetřit policie. Jestliže se podezření povrdí, pak je namístě rezignace ministra zdravotnictví,“ doplnil europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL