Rozumný stát by proto měl vytvářet vhodné pro-rodinné prostředí. Nemá určovat a diktovat, ale vytvořit vhodné podhoubí. Ale co to znamená vytvářet vhodné pro-rodinné prostředí? Co si pod tím máme představit? Podle mého názoru se musí naplnit tři základní potřeby, bez kterých současný negativní trend v českých rodinách neobrátíme.

Za prvé. Rodiny potřebují čas, který mohou trávit spolu. Možnost sladění rodinného a pracovního života žen i mužů se pro nás musí stát významnou prioritou. Například podporou pružné pracovní doby, s možností zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi nebo podporou práce z domu.  Ovšem patří sem i např. podpora výstavby levného nájemného bydlení nebo i prosazování alternativních trestů, jako je domácí vězení pro lehčí trestné činy. Zkrátka vytvořit prostředí, ve kterém rodiny mohou co nejvíce času trávit spolu a na druhou stranu se dokáží uživit vlastní prací.

 

Za druhé, rodiny potřebují svobodnou volbu. Bez dostatečné svobody rodičů nemohou fungovat silné rodiny. Rodiče musí mít svobodnou volbu ve výchově svých dětí, musí mít na výběr řadu řešení a možností. Stát zde nesmí vystupovat v roli arbitra, který bude například nakazovat, jak se smí čerpat mateřská dovolená, ale v roli administrátora, který bude vytvářet možnosti řešení, aby rodiny měly šanci vést svůj plnohodnotný a svobodný život. Samozřejmě vše s vědomím, že blaho a zájem dětí, musí stát na prvním místě. Stát by měl umožnit ženě jak dlouhodobou péči o děti v domácnosti, tak dostatečnou síť předškolního vzdělávání, pokud se žena rozhodne pro pracovní kariéru. Je zapotřebí mít dostatek míst ve školkách a školách, nabídnout kvalitní volnočasové aktivity pro děti (kroužky, ZUŠ, tělovýchovné spolky, či všestranné aktivity jako nabízí například Skaut). Zkrátka stát musí umožnit rodinám skutečnou svobodnou volbu.

 

A konečně za třetí, rodiny potřebují snížit finanční břemeno, které jim na ramena hodil dnešní stát. V roce 2011 kupní síla domácností se snížila o 2,5 % a v roce 2012 klesla o přibližně jedno procento. Tento trend je dlouhodobě neudržitelný. Je zapotřebí výrazně ulehčit domácnostem a posílit jejich příjmy. Ať už formou daňových úlev, společným zdaněním manželů, nebo účinným a dostatečným bojem proti lichvě a divokým exekucím, které narušují finanční stabilitu mnoha rodin.

 

Marina Jurečka

https://www.facebook.com/marian.jurecka?ref=tn_tnmn