KDU-ČSL odmítá vměšování Ruské federace do místní samosprávy kvůli přemístění sochy maršála Koněva


14.04.2020

Tisková zpráva

Předsednictvo KDU-ČSL odmítá vměšování Ruské federace do kompetencí demokraticky zvolených zástupců místní samosprávy na Praze 6. Česká republika je demokratická země, která ctí pravomoci a kompetence všech stupňů samosprávy. Rozhodnutí přemístit sochu maršála Koněva je nezpochybnitelnou pravomocí zastupitelstva MČ Prahy 6.

"Stíhání demokraticky zvolených komunálních představitelů za výkon jejich pravomocí cizím státem, nota bene retroaktivně, je neakceptovatelné a svědčí o stavu právního státu a demokracie v Ruské federaci. Naprosto nepřiměřená reakce ruských orgánů na přemístění Koněvovy sochy je v přímém rozporu s neutěšeným stavem řady pomníků a hrobů československých legionářů na území Ruské federace, o které mají tamní úřady podle platných dohod řádně pečovat." konstatuje místopřeseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.

Ve světle této kauzy chce KDU-ČSL iniciovat podrobnější diskuzi o novodobých dějinách a jejich výkladu. Bohužel i po třiceti letech od pádu totalitního režimu je ve společnosti stále do určité míry přijímaný komunistickým režimem pokřivený a neúplný výklad novodobých československých i světových dějin.

"KDU-ČSL nesnižuje zásluhy Sovětského svazu na porážce nacismu a váží si všech obětí Rudé armády. To ale neznamená, že budeme přehlížet celý kontext a politické okolnosti vzniku, průběhu a konce a důsledky II. světové války. Výklad a studium historie nemá mít ideologický podtext, naopak má být kritický a nemá se vyhýbat ani skutečnostem, které mohou být nepříjemné," připomíná poslanec Jiří Mihola.

I dnes v čase pandemie vidíme manipulaci skutečností a to dokonce v přímém přenosu. Například původci současné koronovirové krize jsou propagandou vykreslováni jako zachránci a jejich výhodný obchod jako nezištná pomoc.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL