Současná krize není jen ohrožení, ale i příležitost a dar


07.04.2020

Katolický týdeník

Je tomu právě měsíc, co se zavřely školy, kostely, utichly ulice a my začali trávit svůj čas převážně za dveřmi svých domovů. Koronavirus změnil naše dosavadní životy a řadě lidí i hodnoty naprosto zásadním způsobem. Na jedné straně se cítíme ohrožení, takže poctivě dodržujeme všechna hygienická opatření, na druhé straně nyní máme jedinečnou příležitost trávit čas v bezpečí svých domovů a se svou rodinou. Současná situace je zároveň i dar, kterého se nám dostalo, abychom zpomalili a uvědomili si řadu věcí, na které nebyl čas.

Snad všichni vnímáme vážnost situace a dodržujeme nařízení a doporučení. Stále více lidí se také snaží pomáhat, zapojili se skauti, farnosti, mateřská centra, studenti a řada dalších. Někdo pomáhá s rozvozem jídla, další pak s hlídáním dětí, finančně nebo třeba šitím roušek. Vlna solidarity a vzájemné pomoci, která se u nás vzedmula, je nesmírně důležitá, protože ve společnosti vytváří pozitivní atmosféru a také intenzivní pocit sounáležitosti a naději, že to s naší společností není tak špatné. Náš život se nyní zpomalil a my více než kdy jindy vnímáme, jak jsme zranitelní a jak moc teď musíme držet pospolu.

Pandemie testuje charakter národa a sílu státu

Čekají nás ještě krušné a nelehké časy. Je ohroženo statisíce pracovních míst, poroste nezaměstnanost, mnoho lidí a firem nebude schopno splácet své závazky a mnoha rodinám hrozí propadnutí do existenční nejistoty.

Pětina všech lidí nemá finanční zásoby na více než jeden měsíc a polovina z nich je schopna vydržet maximálně tři měsíce. Teprve v této chvíli se pozná charakter národa a síla našeho státu. Musíme dokázat, že tváří v tvář těmto náročným požadavkům obstojíme. Rouškami to teprve začalo. Osobně jsem přesvědčen, že to dokážeme. Ale musíme pro to udělat opatření, o kterých se nám ještě před nedávnem ani nezdálo. Skutečně není čas na drobnou sociální síť, nýbrž na mohutnou plachtu, která lidem, živnostníkům a firmám nedovolí propadnutí až na dno.

Stop stav na splácení úvěrů a hypoték

Rodiče dnes už sice mohou čerpat ošetřovné a být se svými dětmi doma, ale dostávají výrazně méně peněz. Fakticky jim na účtu přistane za každý takto strávený měsíc v domácím prostředí zhruba 60 % příjmu. Náklady na domácí rozpočet však nižší nejsou a nebudou. Je proto správné vyhlásit stop stav pro splácení úvěrů a hypoték pro domácnosti, firmy a živnostníky, kteří jsou zasaženi koronavirovou nákazou. Je však zapotřebí nastavit i rozumnou výši úroků, které za tento odklad zaplatíme. Chceme, aby banky nenavyšovaly úroky hypoték a zachovaly je v současné výši. Zároveň musíme omezit i lichvu. Určitě se najde někdo, kdo bude chtít využít situace a vydělávat na půjčkách, jejich úrok je zapotřebí zastropovovat. Nesmíme dopustit, aby se na této situaci přiživovali lichváři.

Pandemie bude mít i pozitivní dopad

A to především na digitalizaci a robotizaci, společnost, která jich využije, bude mít výhodu. Budou se prosazovat nové modely fungování firem, práce nebo vzdělávání. Dálková komunikace přinese a vlastně už přináší rozvoj práce na dálku, e- -learningu apod. Stát se v této oblasti musí v příštích letech skutečně stát plně digitalizovaným. Bude to klíčový úkol pro všechny politiky bez rozdílu stranické knížky.

Revize krizových postupů

Po opadnutí pandemie se musíme jako společnost zaměřit na zvýšení odolnosti a schopnosti vzdorovat nepříznivým silám a krizím. Nemyslím tím jen hromadění zásob, ale celkovou revizi našeho přístupu k životu. Musíme zlepšit celý systém krizové komunikace a krizového managementu. Nenechat vše pouze na státu, ale aktivně do systému vtáhnout i obce, firmy nebo domácnosti.

V klíčových oblastech se nemůžeme spoléhat na Čínu

V hospodářské politice určitě dojde k větší soběstačnosti výroby. Nelze se spoléhat na několik firem v Číně. Evropa musí být více soběstačná v důležitých oblastech. Jako stát a společnost na to musíme být připraveni a tento trend podporovat. Budování odolnosti se stane samozřejmou součástí řízení firem i veřejných institucí. Věřím, že společně s Boží pomocí to zvládneme, a zároveň všem děkuji za trpělivost, pomoc i podněty, které od vás dostávám. Dovolte mi popřát všem požehnané Velikonoce.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL