Lidovci navrhují prodloužení nouzového stavu maximálně o 14 dní. Podpořit chtějí také OSVČ na vedlejší činnost i nejmenší firmy s jedním vlastníkem


07.04.2020

Tisková zpráva

KDU-ČSL od začátku podporuje preventivní opatření vlády, která vedou ke zmírnění nákazy koronavirem v České republice. Prodloužení nouzového stavu o 30 dní, jak navrhuje vláda, je ale podle lidovců hodně. „Navrhujeme nouzový stav prodloužit maximálně o 14 dní s tím, že pokud by se situace zhoršovala, tak 21. dubna můžeme na řádném jednání Sněmovny tento stav dále prodloužit,“ řekl na tiskové konferenci poslanec a člen Ústředního krizového štábu Vít Kaňkovský s tím, že je potřeba postupně začít s uvolňováním restriktivních opatření.

Lidovci také podporovovali opatření vlády, která se týkala stabilizace zaměstnanosti, podpory pracovních míst u firem i bezúročných úvěrů pro firmy. Opakovaně ale apelovali na vládu, aby pamatovala na OSVČ, na malé firmy a malé podnikatele. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ocenil vládní vylepšení parametrů pro OSVČ oproti minulému týdnu. „Stále je tady ale mnoho drobných podnikatelů, kteří jsou důležití ve společnosti a pro firmy. Každý z nás potřebujeme svého živnostníka, svou kadeřnici, instalatéra, opraváře,“ uvedl Jurečka s tím, že lidovci mají připravený pozměňovací návrh, který pamatuje i na právnické osoby, tedy s.r.o.

KDU-ČSL také navrhuje podpořit živnostníky, jenž tuto činnost provozují jako vedlejší. „Píšou nám desítky lidí, pro které tato část příjmu je velmi důležitou částí příjmu, na ně se zatím úplně zapomnělo. Je to zhruba 480 tisíc lidí, kteří řádně platí daně a odvody. My máme připravený návrh, jenž by těmto lidem dával alespoň 50 procent částky, kterou vláda přiznává OSVČ, jež svou činnost mají jako hlavní,“ dodal šéf lidovců.

Kvůli koronavirové krizi se stále více lidí dostává do potíží se zaplacením nájmu. Proto lidovci navrhují úpravu parametrů vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Chtějí tak ochránit nájemce i po skončení ochranné doby, po které by se mohl v případě sebemenšího dluhu ocitnout na ulici. „Navrhujeme úpravit příspěvek na bydlení, abychom tak pomohli lidem, kteří mají problémy se zaplacením nájmu v této době,“ okomentoval Jurečka.

Podle lidovců je správné, že lidé mohou v této situaci využít pozastavení splátek svých závazků na tři až šest měsíců. „Myslíme si ale, že by v této situaci měly být i banky solidární. Sjednané úrokové sazby by měly klesnout na polovinu, maximálně však do 8 procent,“ představil návrh KDU-ČSL Jurečka.

„Dnes podávám návrh, aby malým a středním podnikatelům bylo umožněno zaplatit státu DPH až potom, co jim bude faktura za jejich služby proplacena. Je hloupost platit daň z peněz, které ještě neviděli," vysvětlil na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL