Otevřený dopis premiérovi kvůli dofinancování sociálních služeb


02.04.2020

Otevřený dopis premiérovi

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás z důvodu neutěšené situace v sociálních službách. Jde zejména o nedostatek personálu, finančního zabezpečení a kritický nedostatek ochranných pomůcek. Pokud si poskytovatelé i sami ochranné pomůcky zajistí, potýkají se s úhradou vysokých až předražených nákladů právě na dezinfekci či ochranné prostředky. Dále se v současné situaci potýkají i s dalšími zvýšenými provozními a mzdovými náklady.

Jistě jste si vědom, že bez nasazení zdravotníků a poskytovatelů sociálních služeb se šíření pandemie jen tak nezbavíme. To jsou ti v první linii, kteří se starají o naše nejpotřebnější občany. Navíc nevíme, jak dlouho se budeme s pandemií potýkat a právě sociální služby jsou ty, které nemají žádné finanční rezervy a již několik let fungují na hranici udržitelnosti! Například každý začátek roku je pro ně dobou nejistoty a nutného překlenutí výdajů bez státní dotace. I současný stav dotací neodpovídá skutečným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb.

Pro připomenutí uvádíme požadavky krajů na dotace pro sociální služby na rok 2020: 24 460 458 021,- Kč, přitom mezi kraje je skutečně rozděleno: 17 597 411 712,- Kč.

Rozdíl mezi požadovanou výší dotací a skutečně rozdělenou částkou mezi kraje pro rok 2020 činí 6 863 046 309,- Kč.

V situaci, kdy se celá země i Evropa potýká s důsledky šíření koronaviru COVID-19 z Čínské lidové republiky prakticky do celého světa, je nezastupitelná role sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti evidentní. Nepochybujeme, že si uvědomujete skutečnost, že pomoc v péči o sociálně potřebné včetně péče o naše seniory si vyžaduje adekvátní finanční podporu ze strany státu.

Apeluji na Vás, abyste garantoval, že prostředky ze státního rozpočtu určené na zabezpečení sociálních služeb neziskovými organizacemi jako např. Charita ČR, Diakonie a mnoho dalších, neziskových i příspěvkových organizací poskytujících sociální služby, budou navýšeny o další nezbytné výdaje způsobené současnou pandemií.

Děkuji za podporu a pochopení mého apelu.

S pozdravem

Ing. Marian Jurečka

poslanec, předseda KDU-ČSL


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL