Marian Jurečka: Rouškami to teprve začíná


31.03.2020

MF Dnes

Symbolem dnešních dnů se stala rouška. Stále více lidí si uvědomuje vážnost situace a snaží se respektovat nařízení a doporučení, které nám dávají lékaři a hygienici. Stále více lidí se také snaží pomáhat. S rozvozem jídla, hlídáním dětí, finanční pomocí nebo právě šitím roušek. Vlna solidarity a vzájemné pomoci je nesmírně důležitá, protože vytváří ve společnosti pozitivní atmosféru, že společně to zvládneme.

Lidé instinktivně cítí, že teď není čas na remcání a hledání viníků, ale na konkrétní drobnou práci, kterou každý z nás podle svých schopností a možností může přispět ke zvládnutí pandemie v naší zemi. Čas na zhodnocení a oprávněnou kritiku teprve přijde. Ale to podstatné bude v něčem jiném!

* Bez rychlých opatření to nepůjde

Čekají nás krušné, složité a nelehké časy. Bude ohroženo statisíce pracovních míst, poroste nezaměstnanost, mnoho lidí a firem nebude schopno splácet své závazky a mnoha rodinám hrozí propadnutí do existenční nejistoty. Pětina všech lidí nemá finanční zásoby na více než jeden měsíc a polovina z nich je schopna vydržet maximálně tři měsíce. Teprve v této chvíli se pozná charakter národa a síla našeho státu. Musíme dokázat, že tváří v tvář těmto náročným požadavkům obstojíme. Rouškami to teprve začíná. Osobně jsem přesvědčen, že to dokážeme. Ale musíme pro to udělat opatření, o kterých se nám ještě přednedávnem ani nezdálo.

* Pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům

Zaprvé musíme uchovat plynulost výplat mezd a udržet kupní sílu obyvatelstva. Stát se musí zaručit za výplaty nejen lidí v karanténě, ale všech zaměstnanců v ohrožení a neopomíjet ani OSVČ, drobné podnikatele, lidi na DPD a DPČ. Podobně postupují i v jiných zemích, například Dánsko se zavázalo, že bude hradit 75 procent mzdy, zaměstnavatel 25 procent, a to po dobu tří měsíců. Firmy, které na to přistoupí, nesmějí tyto zaměstnance propustit. Skutečně není čas na nějakou drobnou sociální síť, ale na mohutnou plachtu, která nedovolí propadnutí až na dno.

* Stop stav na splácení úvěrů a hypoték

Zadruhé bude nutné vyhlásit stop stav pro splácení úvěrů a hypoték pro domácnosti, živnostníky a firmy zasažené koronavirovou nákazou. Vyhlásit daňové prázdniny na příští dva tři měsíce pro konkrétní skupiny a sektory ekonomiky. Daňové výpadky můžeme od firem stáhnout až v době obnovení normálního chodu ekonomiky. Nemá smysl v této situaci řešit výši schodku rozpočtu.

* Digitalizace a robotizace

Zatřetí je to digitalizace a robotizace. Pandemie bude mít i pozitivní dopady. Společnost, která jich využije, bude mít výhodu. Budou se prosazovat nové modely fungování firem, práce či vzdělávání. Dálková komunikace přinese rozvoj práce na dálku, e-learningu apod. Stát se v této oblasti musí v příštích letech skutečně stát plně digitalizovaným. Bude to klíčový úkol pro všechny politiky bez rozdílu stranické knížky.

* Revize krizových postupů

Začtvrté je to takzvaná resilience, neboli odolnost a schopnost vzdorovat nepříznivým silám a krizím. Po opadnutí pandemie se musíme jako společnost zaměřit na zvýšení odolnosti. Nemyslím tím jen hromadění zásob všeho druhu, ale revizi našeho přístupu k životu. Musíme zlepšit systém krizové komunikace a krizového managementu. Nenechat vše jen na státu, ale aktivně do systému resilience vtáhnout i obce, firmy nebo domácnosti. Měli bychom například opět otevřít debatu o nějaké nové formě vojenské nebo civilní služby. Velmi bych se přimlouval za zavedení národní občanské služby, kterou mají třeba v Izraeli, kdy každý mladý muž či žena, pokud nechtějí vstoupit do vojenské služby, musí jeden až dva roky pomáhat v nemocnicích, školách, domovech důchodců nebo při ochraně přírody. Těmito činnostmi se pak přispívá k pocitu náležitosti ke komunitě a k odolnosti obyvatelstva.

* V klíčových oblastech se nemůžeme spoléhat na Čínu

V hospodářské politice určitě dojde k větší diverzifikaci výroby. Nelze se spoléhat na několik firem v Číně. Výroba se bude přesouvat opět více i do Evropy. Jako stát a společnost na to musíme být připraveni a tento trend podporovat. Budování odolnosti se stane samozřejmou součástí řízení firem i veřejných institucí.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL